📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Dâu Hiền Là Gái [PDF] (NXB Việt Đông 1931) - Anh Hoa


Rể thảo, do chữ rể đông sàng, tức người rể xứng đáng, có lòng hiếu thảo với cha mẹ vợ, cũng như cha mẹ ruột. Người xưa từng nói: “Dâu hiền là gái, rể thảo là trai”. Dâu hiền, do chữ dâu nam gián, cũng gọi là dâu nên, tức là người dâu hiền đức, hết lòng tôn kính và phụng dưỡng cha mẹ chồng: “Dâu hiền như báu trong nhà, Khác nào như gấm thêu hoa rõ ràng.”(Ca dao). Trong văn chương Việt Nam có tác phẩm “Thoại Khanh Châu Tuấn”, đã nói lên tấm gương dâu hiền rất mực: Sống trong gia đình nghèo túng với một mẹ già, Châu Tuấn (chồng) đi thi, Thoại Khanh (vợ) hết lòng phụng dưỡng mẹ chồng, hằng ngày bắt ốc hái rau nuôi mẹ…

Dâu Hiền Là Gái

NXB Việt Đông 1931

Anh Hoa

44 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét