📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Hán Học Danh Ngôn [PDF] (NXB Thọ Xuân 1962) - Trần Lê Nhân


Từ vốn chữ Hán khai tâm thuở nhỏ với sự uẩn súc phương Đông tự học lúc trưởng thành, ông tiếp nhận và hòa nhập với sự trong sáng trí tuệ văn minh phương Tây thông ... Thi sỹ Tản Đà đã cảm thu, tiễn thu như vậy khiến Trần Lê Văn ngay khi học vỡ lòng đã mơ hồ cảm nhận cái phù du của đời người!

Hán Học Danh Ngôn

NXB Thọ Xuân 1962

Trần Lê Nhân

131 Trang

File PDF-SCAN- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét