📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Hội Lý Xiển Chơn Luận [PDF] (NXB Xưa Nay 1928) - Nguyễn Văn Kinh


Ít lời lược luận sơ ra trước đầu quyển sách này cốt để giúp ích cho đời thám tín thám ngò, sát cứu chọn giả chánh tà cho rõ lý đạo. Nhưng tôi thiếu học không dùng văn chương đặng nên lấy lời thật thà luận ra cho hiệu lý mà thôi. Xin đồng chí xem, miễn nghi, như chỗ nào sai sót xin giúp thêm động ích chung cho đời. Nguyên bổn sách này tôi lập thành ra mười mấy năm rồi, mà chưa in được. Song anh em đạo hữu có sao lục ra dùng đã lâu, hoặc là đồi hiệu khác, nay mới soạn lại in ra.

Hội Lý Xiển Chơn Luận

NXB Xưa Nay 1928

Nguyễn Văn Kinh

72 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét