📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Khoa Học Tùng Đàm [PDF] (NXB Đức Lưu Phương 1934) - Lê Văn Kinh


Chương 1: Những sự lợi ích của khoa học

Chương 2: Thiên lôi

Chương 3: Những phương hại của sét và cách đề phòng

Chương 4: Lửa và cách chế ra lửa

Chương 5: Điện học, điện trì và máy điện

Chương 6: Bầu thái dương của nhân tạo

Chương 7: Cốt mình và thuốc nổ

Chương 8: Loài kim

Chương 9: Thang và hột xoàn

Chương 10: Dầu lửa

Chương 11: Tuyết, mưa đá, trốt biễn và vòi nước

Chương 12: Đá rơi hay à bà giáng

Chương 13: Cafe, Trà và chocolat

Chương 14: Sự làm việc: nhiệm vụ và kết quả của sự làm việc


Khoa Học Tùng Đàm

NXB Đức Lưu Phương 1934

Lê Văn Kinh

84 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét