📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Lược Khảo Việt Ngữ [PDF] (NXB Mai Lĩnh 1942) - Lê Văn Nựu


Vấn đề tiếng Nam ở vào trong phạm vi một vấn đề rộng rãi hơn, phức tạp hơn - sự tiến hóa của dân tộc Việt Nam. Ngày nay vấn đề ấy tuy không khẩn cấp cho mọi vấn đề về kinh tế, hay chính trị, nhưng trái lại nó có tính cách phổ thông hơn hết. Thật vậy, đang khi những phong trào tư tưởng mới phôi thai, cùng những quyền lợi kinh tế, hầu gây nên những mối phân tranh mâu thuẫn trong xã hội, vấn đề ngôn ngữ vẫn giữ được tính cách quốc gia hoàn toàn.

Lược Khảo Việt Ngữ

NXB Mai Lĩnh 1942

Tác giả: Lê Văn Nựu

Số trang: 89

Kiểu file: PDF-SCAN

Ngôn ngữ: Tiếng Việt


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét