📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Lịch Sử Nhân Loại [PDF] (NXB Quan Hải Tùng Thư 1928) - Ngộ NhânLoài người phát sinh đến ngày nay đã được bao lâu, các nhà khoa-học nói cũng không nhất trí, nhưng lấy số bình quân thì mức độ hơn 50 vạn năm. Một khoảng thời gian như vậy, đối với cái đời ngắn ngủi của ta đã là lâu lắm, thế mà đối với cái niên-kỷ của địa-cầu là bốn trăm triệu năm (kể từ khi mới có phần biệt nước và đất) thì 50 vạn năm đó có thấm là bao! Ta lại sánh 50 vạn năm của loài người với cái thời gian vô thủy vô chung thì lại ngao ngán nữa, Song lấy loài người mà sẽ cùng vũ trụ thì không kê vào đâu, đó là một lẽ đương nhiên. Ta chỉ xét riêng cái lịch-sử loài người, mà không phải so-sánh với vũ-trụ cũng đủ biết cái giá-trị của nó thế nào.

Lịch Sử Nhân Loại

NXB Quan Hải Tùng Thư 1928

Ngộ Nhân

36 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét