📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Luân Lý Đạo Nho [PDF] (NXB Đại Việt 1944) - Trúc Hà


Cái "học tổng quan" có thể gây cho các phân tử trong xã hội sự nhất trí về tinh thần, luôn đó sự đoàn kết chặt chẽ. Trong vô số những vấn đề phiền phức và mâu thuẫn xảy ra trong xã hội này loại người nhờ cái học tổng quan, người ta mới có thể phân biệt cái nào Trọng với cái nào khinh, cái nào cần yếu với cái nào phụ thuộc, có thể phân biệt phải dẹp bỏ cái nào để săn sóc , cái nào hoặc phải hy sinh cái nào để che chở cái nào.

Luân Lý Đạo Nho

NXB Đại Việt 1944

Trúc Hà

104 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét