📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Nam Hoa Tự Điển [PDF] (NXB Thư Hương 1943) - Nguyễn Trần Mô


Sách này soạn theo thể tài Khang Hy tự điển, xếp bộ ít nét trước bộ nhiều nét, trong một số bộ lại xếp chữ ít nét trước chữ nhiều nét. Sách dịch theo lối thiển cận dễ hiểu. Những nghĩa xa lạ cũng bỏ bớt không dịch đến. Sách này cốt giúp ích cho người mới học, để tự mình có thể tra cứu lấy được. Nếu muốn biết đến bậc Hoàn bị thì sau xem thêm vào Tự Điển Tầu.

Nam Hoa Tự Điển

NXB Thư Hương 1943

Nguyễn Trần Mô

398 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét