📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Quốc Sử Đính Ngoa - Lê Văn Hòe [PDF] | (NXB Quốc Học Thư Xã 1941)


Người xưa đã chép điều vô - lý gì, thì đời sau người ta lại chép lại điều vô-lý ấy. Người xưa đã làm thì người sau lại làm theo. Cho đến ngày - nay, sử -giới mà học-giới ta vẫn đem - những điều lầm tự ngàn xưa nhồi vào đầu óc thế hệ mới. Cần phải có một cuộc đính-chính lớn lao về sử học, cũng như cần phải có một cuộc cải-cách về lối chép quốc sử ở nước ta. Với những tài liệu lượm được tới nay, chúng tôi xét thấy mấy chỗ cần phải cải-chính trong quốc sử ta, nay in đem ra góp một phần nhỏ vào công-cuộc đính-chính lớn đó.

Quốc Sử Đính Ngoa

NXB Quốc Học Thư Xã 1941

Lê Văn Hòe

108 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét