📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Sách Thuốc Chữa Bệnh Tứ Đổ Tường [PDF] | (NXB Sỡ Văn 1929) - Khưu Như Thái Nguyên


Phàm muôn việc ở đời rất khó; hễ thẳng mực tàu thì e đau lòng gỗ, mà muốn cho khỏi đau lòng gỗ thì sao cho thẳng mục tàu? Nhơn vì tác-giã thấy hiện giờ dân Việt-Nam ta, phần nhiều người đã nhiễm bốn món lại, trong Tứ Đổ Tường nào là: cờ bạc, rượu trà, hút xách. ... vân ....vân ... mà phần nhiều người phải lâm vào những cảnh gian nan, thảm khỗ!... nói chẳng hay cùng. Thật tác-giã lấy làm chạnh lòng cho người đồng chũng, nên tác-giả mới soạn quyển sách này.

Sách Thuốc Chữa Bệnh Tứ Đổ Tường

NXB Sỡ Văn 1929

Khưu Như Thái Nguyên

28 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét