📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Thập Giái Quảng Ngãi Và Bảy Phép Bí Tích [PDF] | (NXB Tân Định 1880) - J.M.J


Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích: Thứ nhất là phép Rửa tội. Thứ hai là phép Thêm sức. Thứ ba là phép Mình Thánh Chúa. Thứ bốn là phép Giải tội. Thứ năm là phép Xức dầu thánh. Thứ sáu là phép Truyền chức thánh. Thứ bảy là phép Hôn phối.

Thập Giái Quảng Ngãi Và Bảy Phép Bí Tích

NXB Tân Định 1880

J.M.J

304 Trang

File PDF-SCAN- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét