📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Thích Giáo Chánh Tông [PDF] (NXB Lê Vĩnh Trường 1931) - Thanh Trước Tự


Đức Như Lai xuất thế là vì một việc nhơn duyên lớn của chúng sanh, là đường sanh tử, nên mới thị hiện, đặng dạy bảo chúng sanh, khiến cho đặng tỉnh ngộ, thấu tột chổ tri kiến như Phật, vì Phật đã tĩnh ngộ rồi, chúng sanh vẫn còn mê, nên Phật phải thị hiện, đặng mở bày giáo pháp, khiến chúng sanh cho đặng hoàn toàn giải thoát, củng như kêu bọn ngủ mê thức dậy.

Thích Giáo Chánh Tông

NXB Lê Vĩnh Trường 1931

Thanh Trước Tự

68 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét