📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Tiểu Hồng Bào Hải Thoại [PDF] (NXB Tín Đức Thư Xã 1951) - Thanh Phong


Nhà Đại Minh, lúc vua Gia Tịnh ở ngôi, thiên hạ thái bình, bốn phương yên lặng. Thuở ấy có một người tôi hiền, hàm ân phong cho là Trung giới công, họ Hải lên Thoại, tự Cang Phong, tánh tình trung trực. Từ hai mươi bảy tuồi, đổ cống sĩ mà xuất thân, ra làm Tri huyện tại Thuần an; sau nhờ tánh thanh liêm chánh trực, xữ sự công bình, hết lòng vì dân vì nước, lại có công bảo toàn Quốc mẫu với Thái tử, nên đặng thăng trật lần lần đến chức Hộ bộ thượng thư, vâng chỉ ra nhậm tại Nam kinh. Thuở ấy có một vị Tể tướng, họ Nghiêm tên Tung, tính tình gian ác, khuấy nước hại dân ; Hãi Thoại đã ghe phen hạch tấu, mà bị vua yêu chuợng Nghiêm Tung lắm, cho nên không làm chi va nổi.

Tiểu Hồng Bào Hải Thoại

NXB Tín Đức Thư Xã 1951

Thanh Phong

240 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét