📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Tiểu Thuyết Thi Của Tân Dân Thư Quán [PDF] | (NXB Tân Dân 1928) - Nhiều Tác Giả


Nay Tân-Dân Thư-Quán mở một cuộc thi, thi soạn một bài đoản thiên tiểu thuyết. Bài thi it ra cũng phải 6 trang giấy viết hay 4 trang rưỡi giấy đánh máy, mà không được dài trên 20 trang giấy viết, 15 trang giấy đánh máy. Khổ giấy 19x32 cm. Ván-thi lấy luân lý, văn-chương làm mục-đích, không nên chỉ-trích riêng một người nào, nhà nào, không nên nói đả-động đến chính-trị.

Tiểu Thuyết Thi Của Tân Dân Thư Quán

NXB Tân Dân 1928

Nhiều Tác Giả

148 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét