📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Tu Thân - Nguyễn Kim Muôn [PDF] (NXB Xưa Nay 1933)


Hai chữ TU THÂN rất rẽ rề, mà phần nhiều người tu phải chẳng nổi, chỉ làm theo bề ngoài cái sự Tu Thân, nên vẫn còn hư sanh chết lảng. Tưởng đâu hai chữ Tu Thân là tu mà nhờ thân sau, nên miểng là tu ít tu nhiều, được để dành qua kiếp sau vậy; phải biết, mình tu như mình làm một sự gì phải cho có kết quả. Tu ít kết quả ít, Tu nhiều kết quả nhiều. Ăn một ngày chay củng vậy, nó có ích về chổ nào mới ăn, chớ chẳng phải ăn chay trường đó là quí, mà tu hoài tu hủy, cái Tánh củng còn ganh ghét.

Tu Thân

NXB Xưa Nay 1933

Nguyễn Kim Muôn

84 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét