📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Việt-Hán Thông Thoại Tự Vị [PDF] (NXB Trương Phát 1933) - Đỗ Văn Đáp


Chữ Hán, hay Hán tự (chữ Hán phồn thể: 漢字, giản thể: 汉字), Hán văn (漢文/汉文),[1] chữ Trung Quốc là một dạng chữ viết biểu ý của tiếng Trung Quốc. Chữ Hán có nguồn gốc bản địa, sau đó du nhập vào các nước lân cận trong vùng bao gồm Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, tạo thành vùng được gọi là vùng văn hóa chữ Hán hay vùng văn hóa Đông Á. Tại các quốc gia này, chữ Hán được vay mượn để tạo nên chữ viết cho ngôn ngữ của dân bản địa ở từng nước.

Việt Hán Thông Thoại Tự Vị

NXB Trương Phát 1933

Đỗ Văn Đáp, Lê Như Tiếp, Bùi Trình Khiêm

1117 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét