📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Việt Hán Thành Ngữ Lược Biên Tập Thượng [PDF] (NXB Minh Tân 1949) - Nguyễn Can Mộng


Nhà giáo dục Nguyễn Can Mộng, hiệu Nông Sơn, quê làng Hoằng Nông, huyện Duyên Hà, phủ Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình, nay thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, ông đỗ phó bảng năm 1916 nên thường gọi là Bảng Mộng. Xuất thân trong một gia đình nho học truyền thống, năm 1912 đỗ cử nhân tại trường Hà Nam lúc 27 tuổi, năm 1916 đỗ Phó bảng. Sơ bổ Huấn đạo huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Năm 1917 làm giáo thọ cùng huyện, năm 1919 về dạy Hán Văn tại trường Bưởi ở Hà Nội, năm 1920 thăng Kiểm học, rồi làm việc ở phòng báo chí phủ Thống sứ Bắc kì đến năm 1931. Năm 1936 giữ chức đốc học tỉnh Nam Định đến năm 1940 thì về hưu, nhưng vẫn lưu dạy Hán văn tại trường Bưởi. Trong thời gian dạy học, ông cộng tác với các tạp chí Nam Phong, Đông Dương chuyên về văn chương Trung Hoa và văn học cổ Việt Nam. Những năm 1949-1953 ông phụ trách giảng dạy môn Hán văn tại Đại học Văn khoa Hà Nội.

Việt Hán Thành Ngữ Lược Biên Tập Thượng

NXB Minh Tân 1949

Nguyễn Can Mộng

110 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét