📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

(Ký sự Phạm Hùng Sơn) - Phần 3.53 - MA TRẬN NGUYÊN NGHĨA | Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư

 

Đến bài viết này thì các bạn cũng đã nắm được sơ lược qua mô hình của không – thời gian 4 chiều cũng như quỹ đạo vận hành của hệ thống số rồi.

Khác một điều là tất cả các điều này, đều rất khác xa với quan điểm xưa nay: Đây là những giá trị đã được kiện toàn, và hoàn toàn xác định được, chứ không phải là những giá trị xác xuất từ Cơ Học Lượng Tử nữa. Đặc biệt hơn, là nó đã được hợp nhất giữa quan điểm của Tôn Giáo và Khoa Học. Một sự việc chỉ có thể xuất hiện trước thời điểm được gọi là Tận Thế mà thôi!

Qua một vài lời quảng cáo cho “ra vẻ” như thế. Chúng ta cùng nhập cuộc mà du hành để cùng tham quan các bạn nhé:

Để khai thác không – thời gian có ẩn tàng Ma Trận đó. Chúng ta nhất định phải sử dụng đến công cụ đã được kiện toàn và hợp nhất là biểu đồ phản ứng của Heisenberg và Chew. Đó chính là địa phương của:


Các bạn cũng đã từng quan sát qua 2 vật bị quan sát trên đây rồi nhé! Đối tượng thứ nhất trong hình 1, chính là công cụ khai thác được liệt vào hàng quan trọng bậc nhất, của nền khoa học hiện đại ngày nay đấy!! Và biểu đồ không thời gian trong hình 2: Là biểu đồ mô hình của không - thời gian 4 chiều tiềm ẩn, mà chúng ta vừa thiết kế bằng công cụ biểu đồ không – thời gian 2 chiều của Friedmann!!!

Như chúng ta biết rồi: Không gian vũ trụ ban đầu vốn là vô hình, không hoặc chưa có gì. Và điều kiện đầu tiên là đòi hỏi chúng ta là phải mô phỏng theo mô hình tự nhiên đó, để thiết kế và đưa ra một mô hình của không gian ban đầu đó. Và tôi đã đáp ứng sự đòi hỏi theo yêu cầu đó là làm “hiện” cái “tượng” của mô hình không - thời gian 4 chiều như ở trên. Vậy hễ đã có Tượng, ắt phải có Số, liền theo đó như trật tự tự nhiên của mô hình vũ trụ. Chúng ta tiếp tục tham khảo:


Ta xét thấy trong biểu đồ không – thời gian của Friedmann thì nơi tiếp giáp của chiều thời gian và không gian là tại điểm A trong hình 2. Vậy vị trí này chính là trục gốc (vị trí gốc) của không thời gian. Thế cho nên số 1 phải xuất hiện tại vị trí này, chứ không thể đặt một cách tùy tiện ở bất kỳ một vị trí nào khác, trong toàn vùng không – thời gian đó cho được. Là vị trí xuất phát khởi thủy của hệ thống số trong không – thời gian của mô hình vũ trụ tự nhiên ban đầu và vận hành. Vị trí khởi nguyên.

Vậy tôi trình bày cũng dựa trên nguyên lý và tuân thủ theo quy tắc nền tảng của nền khoa học vật lý như: Diễn giải hệ thống số, xuất hiện một cách trật tự và vận hành trong mô hình của không – thời gian ban đầu đó như sau:


Trong hình 1 là mô tả, biểu diễn cách đọc và trình bày Ma Trận S khi ta xem xét trong kênh dọc. Thế nên ta có A+B C+D. Và tôi mô phỏng theo đúng nguyên tắc này mà ứng dụng và trình bày trong không – thời gian 4 chiều của hình 2.

Theo trật tự tự nhiên thì hễ có Tượng là có Số. Và hễ có Số là có Lý! Vậy, cũng dựa trên trật tự đó, tôi căn cứ vào biểu đồ của hình 4 và lập Lý thuyết, để giải trình như sau:

Ta có thể quan sát thấy hệ thống số có xuất phát từ tọa độ gốc của không – thời gian ban đầu đó. Số vận hành một cách trật tự tự nhiên trong toàn vùng của không – thời gian đó. Chúng tương tác với toàn thể các số khác, trong toàn vùng của hệ thống không – thời gian đó. Sau khi tương tác với từng đơn vị số, qua tổng các quỹ đạo khả dĩ trong các miền không gian. Và cuối cùng thì hình thành nơi địa phương biên của không – thời gian là một đáp số với số tổng là 260!

Ta xét thấy, hệ thống số đó đã đan xen chằng chịt như một mạng lưới, liên thông toàn thể. Để rồi trong bất kỳ trục tọa độ nào trong không gian, bất kỳ vị trí nào của từng thời điểm trong chiều Thời gian. Cũng đều bảo toàn cùng một giá trị = 260!!

Mô hình diễn tả trên đây là phản ảnh sự tương tác của thế giới Hạt trong cả một hệ thống của Hadron. Mô hình phản ảnh cho ta thấy cả một cơ cấu động toàn thể trong đó. Cả hệ thống số phân tán như một Ma Trận mà chúng ta không có thể xác định được quỹ đạo nào, và vận hành ra sao trong xứ địa phương đó được nữa.

Thế nhưng, biểu đồ trên đây chẳng qua chỉ là tôi đang mô tả cùng các bạn những gì diễn ra trong góc quan sát của Kênh Dọc mà thôi! Nếu đã thế thì chúng ta lại cùng nhau chuyển vị trí quan sát sang Kênh Ngang xem sao nhé? Chúng ta tiếp tục cuộc du hành trong Kênh Ngang, để quan sát không – thời gian đó như sau:


Sau khi xem xét trong Kênh Ngang. Tôi cũng đã hoán đổi theo quy tắc của Ma Trận S thì ta có: A+C B+D. Và tôi cũng đã mô phỏng một cách trung thành theo Ma Trận S mà mô tả lại như những gì các bạn thấy trong hình 2!

Vẫn có tổng đáp số bằng 260 cho tổng các hàng dọc, ngang, chéo đều như nhau!? Mặc dù ta xét thấy các số trong các cung, đã có sự chuyển đổi vị trí khác trong đó cho nhau. Thế nhưng giá trị cuối cùng cũng đều bảo toàn và trả lời với cùng một đáp số không sai!!! Như thế, nếu tính cả kênh dọc và ngang, chúng ta quan sát thấy vật bị quan sát đó đã phản ảnh có đến 2 Ma Trận khác nhau! Tuy nhiên cả hai mô hình đó cũng đều có một đáp số tổng các quỹ đạo là như nhau!!

Thế nhưng thế giới của Ma Trận S như những gì mà nền Cơ Học Lượng Tử hiện nay mô tả là vẫn chưa đủ!!! Tôi có thể nêu ra những điển hình cho câu phát biểu này của tôi như sau:


Hai hình trên cho chúng ta thấy được là có tất cả 4 lần hoán đổi hệ thống ký tự, tương tác với nhau trong Ma Trận Phân Tán gốc. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta có 6 góc độ quan sát mô hình của Ma Trận trong đó. Từ đây suy ra, nếu vậy thì chúng ta phải có 6 mô hình Ma Trận S có giá trị khác và không khác trong đó! Ví như trong không gian 3 chiều hiện tại bằng vật lý. Trong chiều dọc thì ta có Trước và Sau. Đối với chiều ngang thì ta lại có Phải và Trái. Vậy chiều cao thì tất phải có Trên và Dưới rồi vậy. Điều này tựa như ta quan sát mô hình của một khối vuông vậy. (đủ 6 cõi).

Đã thế, tôi sẽ đưa các bạn tham quan qua một lượt, 6 Ma Trận này như những gì được trình bày sau:Như thế, chúng ta có tất cả là 6 Ma trận có đáp số tổng các quỹ đạo đều là 260 như nhau! Mặc dù mỗi Ma Trận đều có các hệ thống số xuất hiện ở các vị trí khác cung nhau!!

Ta xem xét lại biểu đồ Ma Trận S của Heisenberg và Chew thì thấy biểu đồ này là biểu đồ thuộc Âm tính. Đồng thời hệ số 8 là lớn nhất trong tổng thể đó, nên trình bày cũng có 8 ô ngang dọc. Thế cho nên Ma Trận này còn được gọi tóm tắt là Ma Trận cấp 8x8. Và Ma Trận cấp 8x8 này cũng là mô hình của không – thời gian trong vũ trụ mà chúng ta đang tồn tại và phát triển. Và đây cũng là không – thời gian mà Thuyết lượng tử đang phải giới hạn trong phạm vi này.

Tuy nhiên còn những vấn đề tồn tại mà tôi bắt buộc phải nêu ra cùng các bạn là:


Với biểu đồ của Ma Trận S này thì nguyên tắc của nó là hoán đổi hết một lượt như chúng ta đã được biết qua. Vì thế ta thấy hoán đổi lần thứ nhất cho 4 góc. Ta có được tất cả là 6 Ma Trận. Hoán đổi bước thứ hai thì; 6x4=24, vậy trong lần thứ hai chúng ta có 24 Ma Trận! Lần thứ 3, chúng ta có; 24x4=96 Ma Trận!! Và lần thứ 4 cũng là nguyên tắc của số thành, ta có cả thảy bằng; 96x4=384 Ma Trận!!!

Đây cũng chính là tổng số 384 Hào của Quẻ Dịch!?

Vậy điều này cũng có nghĩa là ta có tất cả là 384 Ma Trận cấp 8 khác nhau, mà vẫn đều có một đáp số tổng bằng 260 như nhau!!! Quả là Ma Trận Phân Tán đúng với nguyên nghĩa với câu đó mà từ xưa đến giờ, chúng ta không có thể nào biết tới cho nổi!!! Và trên thực tế thì tôi có thể trình bày ra cùng các bạn tất cả 384 Ma Trận cấp 8x8 ấy ngay tức khắc.


Đúng là cả một thế giới Ma Trận còn tiềm ẩn trong cái khoảng không mà Heisenberg và Chew đã bỏ qua đó!!! Chúng ta tạm thời tính trong quy ước giới hạn đủ là 360 Ma Trận thôi. Nếu như thế thì chúng ta không có hy vọng gì để biết được rằng; Trong 360 Ma Trận đó, Ma Trận nào là mô hình thực tại của vũ trụ mà nhân loại chúng ta đang sống và vận hành đây???

Lý Thuyết Dây mới chỉ có 5 mô hình vũ trụ thôi, mà đã lúng túng hết cả rồi. Nhưng hôm nay tôi đưa ra tới những 360 mô hình thực tại vũ trụ đều khả dĩ như nhau! Vậy yêu cầu mà giai đoạn đang đòi hỏi chúng ta phải xác định được; Đâu mới là mô hình thực tại tự nhiên của vũ trụ tiềm ẩn trong đó?

Không Thể.

Tôi bắt buộc phải dừng cuộc du hành lại ngay dòng này thôi. Bởi chúng ta sẽ lạc trong thế giới Ma Trận này là có thật. Vậy bài sau, bắt buộc chúng ta phải quay trở lại…, từ những điều đơn giản nhất. Vì chúng ta không thể tiếp tục cuộc du hành theo hướng này nữa rồi vậy.

Rối loạn lên hết! Chắc chắn là chúng ta sẽ lạc mất trong thế giới của Ma Trận là có thật!!! 


Bạn đọc tự do chia sẻ.

Phạm Hùng Sơn (Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư)

-------------

Trả lời câu hỏi bạn đọc:

Hỏi: Đọc xong bài viết của thầy mặc dù không hiểu nhưng con cảm thấy phấn khích 🙂

Con có một vài câu hỏi mong thầy giải đáp ạ:

1) ở trên thầy dùng ma trận âm tính có số 8 lớn nhất. Vậy với ma trận dương tính thì sẽ như thế nào ạ? Và nó đại diện cho cái gì nếu là ma trận 9 nhân 9

2) con có đọc cuốn thế giới hoa nghiêm của những con số do tác giả Hà Hưng Quốc viết. Trong đó có nêu công thức tạo nên ma trận 3^n nhân 3^n. Vậy ma trận 8 nhân 8 này thầy chắc hẳn phải có công thức chứ ạ 🙂

Trả lời: 1.Ma Trận Âm này (8x8) tương quan như Thuyết Lượng Tử, Đạo Phật, Vũ trụ mà chúng ta đang giới hạn (Thế giới hạ Nguyên Tử). Còn về Ma Trận Dương (9x9) là thuộc Thuyết Tương Đối, Đạo Chúa. Vũ trụ các thiên hà. Và nó đại diện cho không gian chiều thứ tư. Hợp nhất nó thì ta sẽ đi xuyên qua vũ trụ khác! Tôi sẽ chỉ ra con đường tắt để đi xuyên qua vũ trụ khác đó trên trang này cùng các bạn!! Điều này cũng giống như ta nhập Thiền mà du hành qua các vũ trụ khác nhau trong cảch giới đó vậy!!!

2.Những công thức tạo nên Ma Trận hiện nay là khiếm khuyết rất trầm trọng. Minh chứng là các Hacker đang hoành hành khắp dọc ngang trong thế giới số. Và các Ma Trận này là có công thức. thật ra tôi có thể lập đến cấp vô cùng, với tốc độ tính bằng giây!!! Những mô hình Ma Trận đủ. Còn các hình thức Ma trận hiện nay là không đủ.

Hỏi: Thưa ad, thoạt nhìn thì những ma trận này thì rất đơn giản, nhưng khi ad có phân tích và đưa ra các lần hoán đổi thì càng phức tạp dần lên và tôi khó hình dung nổi.

Trong bài trước ngài có nhắc đến 13 Thiên lục pháp cô hư của Phong hậu, vậy cho tôi hỏi Phong hậu thời xưa đã sử dụng đến ma trận cấp mấy và nó phức tạp ra sao? Mà đến nỗi Phong hậu được mệnh danh là Thần tướng.

Trả lời: Thật ra thì ngày đó Phong Hậu không biết gì về Ma Trận cả! Do ngày hôm nay tôi phát hiện ra đó là quy luật mô hình trật tự tự nhiên của vũ trụ tiềm ẩn trong đó.

Vì thế cho nên tôi biết Phong Hậu ngày đó diễn 13 Thiên Lục Pháp Cô Hư thuộc về Ma trận cấp 5x5 mà thôi. Cho nên trong các bài trước tôi có nói rằng Trương Lương đã tóm tắt trong mô hình của Ngũ Hành là bởi cớ này. Thuật mà Trương Lương dụng ngày đó chỉ phối Ngũ Hành với Nhị Thập Bát Tú mà thôi.

Ví dụ:

Thật ra chúng ta xưa nay chỉ quen nói đến nền văn minh của lúa nước mà thôi. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về nền văn minh săn bắn cả!!!

Ta cứ hình dung như thế này nhé: Lúa nước là định cư. Săn bắn là du mục. Hai thế lực này va chạm là săn bắn luôn luôn thắng. Văn minh du mục cao hơn văn minh định cư xa lắm. Ví như người đi đây đi đó, luôn có sự hiểu biết hơn hẳn người ở tại trong nhà vậy.

Vả lại; Định cư là khai thác nguồn sống trên thực vật. Còn du mục là khai thác sự sống trên động vật, sơ xuất là chết ngay. Ắt cần phải có những phương pháp tính cao hơn định cư bao gồm cả Thiên văn, địa lý, nhân sự rất nhiều lần. Nói chung, giai đoạn phát triển của nhân loại chúng ta hiện nay, hoàn toàn chưa có thể biết tới cho được!!!

Càng không một ai biết được rằng; Tổ tiên dân tộc Việt lại vốn là du mục trên biển! Một đẳng cấp cao hơn du mục trên cạn gấp nhiều lần hơn thế nữa!!!

Vì thế, 13 Thiên Lục pháp Cô Hư thuộc về hệ du mục. Thuộc Động, là Tiên Thiên, thuộc Khí là vô hình cho nên ta không nắm bắt được.

Cho nên Phong Hậu vận dụng thuộc Khí Tiết, gồm có 72 Hậu trong đó. Một Hậu có 5 ngày x 72 hậu = 360 ngày của 1 năm. Rồi 360x3=1080.

Đó cũng chính là toàn số của 13 Thiên Lục Pháp Cô Hư mà ngày xưa Phong Hậu đã diễn từ Kinh Dịch, mà Hoàng Đế đã lấy từ Cửu Thiên Huyền Nữ đưa cho.

Bằng như ta tính số nhỏ thì là 36 cục thế của 72 cục trong một năm cả thôi. Và đây cũng chính là 72 pháp thần thông biến hóa mà các sử sách xưa thường ám chỉ đến vậy.

Vậy nếu muốn tìm hiểu về điều này: Ta biết cái gốc rễ đấy rồi thì phải truy tìm trong quy luật của Tam Kỳ Bát Tiết thôi. Tam Nguyên Cửu Vận không phải là nền tảng chủ đạo. Tìm sao cho được, bởi ta không biết là đã lạc gốc nguyên nhân mất rồi vậy.

Tạm vài lời cùng bạn Nguyễn Huy như thế trước nhé. Mọi sự, hạ hồi phân giải.

Hỏi: Thưa ad nếu 360 ma trận thì loạn cả rồi.

Trả lời: Không! Mới bây nhiêu, chưa là gì cả bạn Đoàn Thiên khải ạ!!

Bạn cứ thử tính nhẩm là…; Nếu mỗi số là một cấp thì có trung bình 360 Ma Trận. Vậy thì từ 0 – 9 là có 10 số đơn. Vậy sơ sơ đã có 360x10=3.600 Ma trận cơ bản rồi!!!

Đó là chưa kể lên những con số hàng chục, trăm, ngàn v.v… nữa. Thật ra là nền khoa học hiện nay cũng vẫn chưa có thể biết đến điều này. Bởi họ nói Ma trận cấp n có nghĩa là tính cho mỗi hệ số dần lên. Họ chưa biết mỗi một cấp số đó, còn có 360 Ma Trận khác nhau mà không khác đáp số, tiềm ẩn trong đó nữa!!!

Hỏi: Cuộc sống chúng ta đã bị số hóa và là lượng tử của số hóa, nếu tu tập để tiềm thức về O, tức không phụ thuộc số hóa, ta thoát khỏi luân hồi.

Trả lời: Không khéo là bạn lại suy diễn lầm quan niệm rồi ra lạc quan điểm đấy!!

Bởi Số đang bàn ở đây vốn là Số Mệnh. Qua đó chúng ta sẽ an bài được Số Mệnh tương lai của mô hình vũ trụ thực tại là thiên đường. Cái số hóa mà bạn nói đó, là đang lạc với mô hình thực tại xa lắm. Đừng suy diễn lầm là ta đang bị nó số hóa theo.

Mệnh số là không một ai biết, sao có thể thoát được. Vấn đề là ta đang phát hiện cũng như khai thác thế giới Ma Trận với vũ trụ Số đấy.

Nền khoa học kỹ thuật số hiện nay. Đã bị bỏ rơi phía bên ngoài hệ thống số này rồi.

Là vì cái khoảng không của biểu đồ Heisenberg (ma trận S) hoàn toàn còn trống rỗng kia mà.

Hỏi: Thưa thầy, nếu ta bớt mỗi số 1 đơn vị và chuyển về hệ nhị phân thì ta được ma trận của các trùng quái phải k ạ?

Trả lời: Tôi chưa rõ ý của bạn lắm! Tôi chỉ biết rằng nếu ta muốn biết ứng dụng hệ nhị phân cho Ma Trận của trùng quái để tham khảo thêm thì:

Ví dụ: Vạch dương liền __ thì là số 1, vạch âm _ _ thì là số 0. Vậy thì nếu là trùng quái Khảm thì ta có thể mô phỏng theo như: 010010. Còn quẻ Ly thì có 101101. Tổng hợp lại thì: 010010101101…, v.v…

Các trùng quái cũng như thế. Ta có thể trình bày 64 quẻ theo hệ thống số như thế rồi vậy. Dĩ nhiên, thông tin là có trong đấy, cả tổng hợp lẫn chi tiết… Bạn suy ra mà ứng dụng xem sao nhé.

KÝ SỰ PHẠM HÙNG SƠN

- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét