📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

(Ký sự Phạm Hùng Sơn) - Phần 3.71 - MÔ HÌNH VŨ TRỤ CUỐI! (Ma Trận Cấp 9x9) | Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư

Đến bài viết này thì các bạn đã biết được một mô hình của vũ trụ cơ bản thực tại cuối cùng rồi. Đó chính là Mô hình của không – thời gian cho sẵn ở cấp 9x9 mà chúng ta đã tham khảo thiết kế trong bài viết vừa qua.

Với mô hình này, chúng ta đã có được những gợi ý toàn diện như là câu: Cửu cửu càn khôn dĩ định. Hoặc hàng loạt ngôn từ ẩn dụ nữa là Cửu Thiên Huyền Nữ, ngôi Cửu Trùng, Cửu Cung, 9 Tầng Mây, vân vân và v.v… Đồng thời đó cũng là số của Lão Dương, hệ số cuối cùng trong hệ thống số đơn. Sở dĩ ta thấy tại sao các đời Vua Hùng có 18 là bởi: Số của Lão Dương là 9. Vốn là dương nên phải hành âm thành ra Tham Thiên x Lưỡng Địa; (9 x 2 = 18) là dứt đời, ẩn ý cho Dịch Liên Sơn. Bằng như Số của Lão Âm là 6. Vẫn tính như thế, nên âm thì hành dương là Lưỡng Địa x Tham Thiên: (6 x 3 = 18).

Đó là cái lý do tại sao các Vua Hùng chỉ có 18 đời là dứt. Ta phải phát biểu chính xác lại là: 18 đời Vua Hùng là diễn đạt mô hình trật tự cơ bản của vũ trụ tự nhiên vận hành tiềm ẩn một cách tuyệt đối như thế. Số Trời vốn là như thế. Không hơn, không kém được.

Từ đây, ta có thể suy ra một cách rất dễ dàng cho những quan điểm còn mơ hồ chung về mô hình vũ trụ hiện nay của nền cơ học lượng tử là bất khả diễn đạt một cách rõ ràng cho được. Điển hình như là hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời vậy. Bởi nó vượt qua tầm kiểm soát của Thuyết Lượng Tử. Hoặc đây chính là vùng trời của Thuyết Tương Đối, thuộc lĩnh vực vũ trụ chứ không phải của thế giới Hạ Nguyên Tử được. Trong thế giới vi mô đó, các nhà khoa học đã kiểm soát toàn bộ những thực tại nhỏ bé đến vô hình hết cả rồi. Dĩ nhiên lĩnh vực vô hình lại thuộc về những gì ở phía bên kia của không gian chiều thứ tư. Thuộc tâm lý, với những công cụ của cảm giác chứ không phải là trực giác mang nặng tính chất của vật lý nữa rồi.

Như thế nơi mô hình của lĩnh vực vũ trụ lại là vùng trời của Thuyết Tương Đối. Nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng có thể với tới của Thuyết Lượng Tử hiện nay. Những thực thể vĩ đại trong những mô hình của vũ trụ vĩ đại hơn nữa. Những thực thể thực tại này lại đang nằm quá xa xôi đối với cái thấy của trực giác hiện nay. Cho dù nhân loại chúng ta có được sự hỗ trợ của mọi thiết bị vật chất hữu hình đến mức độ nào. Ví như hành tinh x (thứ 9) là một ẩn dụ về khoảng cách diệu vợi đó, tồn tại trong không gian vũ trụ vô hạn. Tôi có thể đưa ra so sánh điển hình làm minh chứng cho những nhận định này của tôi cùng các bạn như sau:

Qua bài viết vừa rồi, với hai biểu đồ mô hình của Không – thời gian cho sẵn ở trên với cấp 8x8 và 9x9. Chúng ta ý thức một cách rất rõ về cái phạm vi biên, giới hạn của vũ trụ là có thật. Đồng thời chúng ta cũng không thể tranh hay chối cãi về giá trị giữa hai học thuyết tương đối và lượng tử cao hay thấp được nữa. Bởi thực tại này đã phát biểu giá trị tuyệt đối đó rồi vậy. Vì thế, mọi cuộc thảo luận, diễn đàn tranh cãi nói chung. Không đủ khả năng để đưa ra ánh sáng sự thật tiềm ẩn trong đó cho được. Bởi nó đã thiếu vắng hai công cụ ngôn ngữ khác nữa là Hình học và Toán học để khai thác toàn diện vấn đề được đặt ra.

Cũng kể từ thời điểm này, những nhà chuyên môn có thể chọn cho mình một giá trị của biểu đồ không thời gian cho sẵn cơ bản nhất, để thiết kế mọi mô hình phù hợp dự kiến ngay từ nền móng phác thảo ban đầu.

Và lúc này chúng ta mới thấy được giá trị đã được kiện toàn cho “Nguyên Lý Định - Bất Định” của Heisenberg phát huy khả năng ứng dụng như sau:

Theo như mô hình vũ trụ thực tại tiềm ẩn vận hành tự nhiên cơ bản trong thế giới của thuyết lượng tử thì chúng ta “nhất định” phải có xuất phát điểm tại vị trí gốc của không thời gian mà các bạn đã biết. Thế nhưng đối với mô hình không – thời gian của thuyết tương đối, thì điều đó có nghĩa là phải bất định, một cách tuyệt đối tuân thủ theo nguyên lý này. Vậy để xác định được vị trí xuất phát điểm đó, chúng ta lại phải xác định lại bằng một suy nghiệm được tưởng tượng như sau:

Chúng ta suy nghiệm trung thành theo như Thuyết tương đối khi ta ngồi trên vận tốc ánh sáng và quan sát vạn vật trong vũ trụ thì; Với một vận tốc của ánh sáng khi đó (300.000km/s). Tất cả vạn vật trong vũ trụ của chúng ta đang sống, nói chung sẽ bị nhòe đi hết. Nếu so sáng ở cấp độ của thế giới lựng tử, thậm chí sẽ trở thành tĩnh lặng một cách vô hình. Nói cách khác là không hiện hữu được nữa, bởi tự nó đã hoàn toàn mất hết giá trị xem xét. Thế nhưng không gian ở đây là một không gian của vũ trụ bao la khác nữa!

Để ý thức một thực tại trật tự này, tôi lưu ý các bạn mô hình của vũ trụ mà nhân loại chúng ta đang sống là một mô hình không – thời gian toàn ảnh! Trong đó có 3 mô hình không gian, liên kết như sau:

1. Là mô hình không – thời gian của thế giới hạ nguyên tử, thuộc âm tính!

2. Là mô hình không – thời gian mà nhân loại chúng ta đang tồn tại bình thường. đó là mô hình của không – thời gian trung hòa!!

3. Là mô hình không – thời gian của vũ trụ mang lý dương tính của thuyết tương đối với các thiên hà xa xôi trong vũ trụ!!!

Chúng ta có thể mường tượng những giá trị thực tại tiềm ẩn đó, được mô phỏng theo hệ thống của Tam Tài vậy. Thế nên ta mới quan sát thấy chúng có những biểu hiện vận hành khác nhau là bởi thế! Nhưng nó cũng liên thông với nhau trong mô hình toàn thể mà chúng ta khó có thể nhận ra cho được!! Ta chỉ có thể nhận ra những giá trị này, một khi đã thâm nhập và đồng nhất vào từng mô hình chi tiết của mô hình không – thời gian cụ thể đó mà thôi!!! Bởi chúng ta không xác định được, nên những giá trị đó cho đến hôm nay cũng chỉ là những giá trị của xác xuất và giả định đong đầy sự giới hạn. Sự bế tắc, rối loạn do mất trật tự nhận thức và rồi…, dẫn đến khủng hoảng tư duy chung là tất định.

Ví dụ:

1- Khi ta cưỡi trên vận tốc ánh sáng trong vũ trụ mênh mông…, sâu thẳm giữa các thiên hà mờ xa.

2- Khi ta ta đang lênh đênh giữa đại dương bao la… và mất hải bàn, hoàn toàn lạc phương hướng giữa đên trường tối tăm.

3- Khi nhân loại đang vận hành trong thời điểm lạc hậu của quá khứ, chưa có ánh sáng của nền khoa học văn minh soi đường.

Trong tất cả 3 hoàn cảnh rơi vào và được nêu ra như thế. Nhân loại chúng ta đều xác định phương hướng từ vị trí của “Sao Bắc Cực” trong vũ trụ làm định hướng duy nhất! Đó chính là vị trí thuộc về lĩnh vực thiên văn, vũ trụ. Là vùng trời thuộc về Thuyết Tương Đối. Thế nên:

Nếu là mô hình của không thời - gian thuộc về thuyết tương đối. Ta xác định vị trí điểm xuất phát của vũ trụ vận hành ban đầu chính là vị trí giữa tâm của mô hình không – thời gian đó. Điều này là phát biểu lên nguyên lý định và bất định đối với vị trí gốc của không – thời gian theo như mô hình không – thời gian mà thuyết lượng tử vận hành cũng như quan sát vạn vật. Vậy ta rút ra được một kết luận rằng: Ở góc độ của thế giới Lượng tử, ta xác định vị trí chất điểm xuất phát và vận hành của vũ trụ, tại gốc của không – thời gian để quan sát vạn vật (chất). Đối với vũ trụ của thuyết tương đối, thì vị trí điểm xuất phát đó phải được định vị tại giữa trung tâm mô hình của không – thời gian mà quan sát vạn vật (thể).

Thế nên trong mô hình của Ma Trận cấp 9x9 sẽ được xác định vị trí xuất phát điểm của hệ thống số vận hành. Được diễn đạt trật tự tự nhiên của vũ trụ cơ bản như sau:

Thế cho nên sau khi xác định được vị trí chất điểm phải xuất hiện đối với mô hình của không – thời gian một cách cơ bản và hoàn toàn chính xác như thế. Mô hình của vũ trụ ban đầu có trật tự vận hành để hình thành như sau:

Cuối cùng chúng ta lại có được Ma Trận Cấp 9 x 9 với tổng các quỹ đạo có đáp số là 369!

Chúng ta lại suy thấy trong mô hình của Ma Trận cấp 9x9 này cũng có hàng trăm Ma Trận khác, có cùng tổng đáp số như thế nữa rồi! Chúng ta lại có nguy cơ tiếp tục rơi vào thế bế tắc toàn diện đối với cả một vũ trụ Ma Trận có hệ thống cơ bản như thế mất. Bởi vì Ma Trận Cấp 9 là hệ thống cơ bản và đồng thời cũng là hệ số cao nhất của thế giới số rồi vậy. Như thế, xét riêng trong mô hình cơ bản này thôi; Ta lại có hàng trăm mô hình thực tại cơ bản khác hơn nữa, đang còn tiềm ẩn trong đó!! Dưa theo nguyên lý tổng các quỹ đạo thì điều này có nghĩa là tổng các hệ thống số từ 0-9. Chúng ta có đến 3.600 Ma Trận với tên gọi là rất cơ bản trong đó!!! Bởi vì ta không có thể phát biểu là Ma Trận nào mới là cơ bản hơn Ma Trận nào cho được. Vì tất cả đều là Toán Học!!!

Sự phức tạp đã được gia tốc lên đến cực điểm của ý thức hệ! Nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng ý thức là có thật!!!

Luận điểm nơi chân trời sự kiện này. Chỉ rõ cho chúng ta thấy được rằng: Đối với hệ số 0, trong hệ thống số. Các nhà chuyên môn không có thể suy diễn đó là giai đoạn của cái là “Khởi Số Lạm Phát” của hệ thống số hình thành ban đầu cho được. Điều này tương tự như cái gọi là thời kỳ “Vũ Trụ Lạm Phát” trong quan điểm của Thuyết Bigbang vậy. Không hề có khái niệm mơ hồ này cho được. Mà ta phải suy diễn được rằng: Đó chính là giai đoạn khởi đầu và kết thúc của mỗi chu trình diễn biến theo một thực tại trật tự tự nhiên trong mô hình của vũ trụ cơ bản vận hành. Ta có thể diễn đạt ở sự kết hợp “nhân quả thống kê” như là Ma Trận cấp 10 chẳng hạn. Điều này tôi sẽ bàn đến sau.

Ở đây chúng ta tiếp tục xem xét giá trị liên quan của kết quả hệ số 369 từ Ma Trận cuối cấp này như sau:

Đây chính là đáp số toàn số cơ bản trong mô hình của vũ trụ mà nhân loại chúng ta đang vận hành giới hạn sự phát triển trong phạm vi biên hiện tại của không – thời gian 4 chiều như ví dụ sau:

Qua biểu đồ mà tôi diễn đạt ở trên. Ta thấy đó là tiến trình mà ánh sáng phát triển vận hành trong không gian tự nhiên theo một tiến trình trật tự cơ bản. Các bạn có thể hình dung rằng ánh sáng xuất phát tại vị trí giữa trung tâm phía bên dưới của đồ hình. Trong giây đầu tiên thì nó vận hành đến ô thứ 3 có nghĩa là 300.000km/s. Thế nên biểu đồ của nón ánh sáng thể hiện ở cột mốc của thời gian đó. Vậy trong giây thứ 2 tiếp theo thì ta thấy vị trí của ô thứ 6, tương đương bằng 600.000km trong giây thứ 2. Và tất nhiên giây thứ 3 sẽ có giá trị là 900.000km rồi vậy.

Quan sát tổng thể thì ta nhận thấy: Trong mô hình của vũ trụ cơ bản này. Mô hình của vận tốc ánh sáng cũng đã vận hành đến toàn ảnh của không – thời gian giới hạn trong phạm vi phát triển đó là hết.

Qua thực nghiệm trên, từ đó ta rút ra được một kết luận vững vàng rằng:

Hệ số 369 cũng là hệ số toàn vùng không – thời gian (4 chiều) trong vũ trụ thực tại mà nhân loại chúng ta đang sống và phát triển giới hạn trong đó. Các bạn có thể thấy hệ số toàn ảnh này phản ảnh trong thế giới của Kinh Dịch như sau:

3 – 6 – 9 là hệ số của 3 Thế Cục trong Kỳ Môn Độn Giáp hoặc 3 Cục Diện trong Thái Ất Thần Kinh vậy! Đồng thời văn hóa cũng như lịch sử của dân Tộc Việt cũng đã tiềm ẩn giá trị sở hữu tuyệt đối này của giống nòi qua: Non Sông như: Tam Giang (3), Lục Đầu (6) và Cửu Long (9) vậy. Thế nên dòng Cửu Long Giang hôm nay chính là Dòng Bảo Giang mà cha ông Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từng gửi Sấm Truyền đời cho thế hệ cũng như thời cuộc hôm nay vậy.

Chớ có để lỡ mất Thời Vận của dân tộc Việt hôm nay đấy các bạn ạ. Bằng như trôi qua; Nhất định lịch sử ngàn năm sau. Ắt phải “bêu danh sử sách” cho những kẻ nhu nhược, ương hèn của thế hệ hôm nay là một sự thật.


Bạn đọc tự do chia sẻ.

Phạm Hùng Sơn (Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư)

KÝ SỰ PHẠM HÙNG SƠN
- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

⛔️ Vui lòng để lại phản hồi nếu file sách bị lỗi, hoặc bình luận tên sách quý anh chị cần tìm. Dân tộc KING sẽ khắc phục file lỗi và cố gắng tìm sách giúp quý anh chị. Chân thành cảm ơn!

🙏🙏🙏