📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

(Ký sự Phạm Hùng Sơn) - Phần 3.83 - THỜI GIAN TRẢ LỜI | Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư

 

Thời gian sẽ trả lời tất cả. Chẳng phải đây chính là câu nhắn nhủ của mô hình tự nhiên dành cho nhân loại chúng ta đó sao? Một câu gợi ý thường trực trên môi của thế nhân và tồn tại suốt mãi từ bao giờ. Là sở hữu chung, đồng đẳng cho bình diện nhân loại toàn quyền sử dụng để kết luận mọi phát biểu hoặc tranh cãi rơi vào thế bế tắc. Tóm lại; Đó chính là câu cáo chung cho mọi sự việc, không loại trừ bất kỳ giới hạn của sự kiện nào. Dù có hoặc không xảy ra.

Thế nên các bạn cùng tôi nhất thiết phải đưa đối tượng thời gian này lên bàn phẫu thuật rồi vậy! Bởi toàn miền địa phương vũ trụ mà nhân loại chúng ta định xứ trong đó. Đang phải đối mặt trước điểm kỳ dị thời gian, căn bệnh “kỳ dị tận thế”! Mầm mống căn bệnh truyền nhiễm, lây lan tư tưởng từ các…, những nhà triết học, bác học, khoa học, đạo học và thậm chí len lỏi tận chốn hoang sơ của các bộ tộc vô học, lạc hậu nhất, tận rừng sâu Amazon.

Phải. Chính hắn! Thời gian là đối tượng “bị” chỉ định; Lên bàn mổ.

Các bạn cũng đã tham khảo qua một video clip, giới thiệu sơ lược công cụ khai thác đối tượng này rồi đấy. Và trong bài viết này. Chúng ta cùng nhau ứng dụng, khai thác không gian chiều thứ tư này các bạn nhé. Trong cuộc trường chinh qua sa mạc khoa học trên trang này vừa qua. Chúng ta đã phát hiện được; Thế giới Ma Trận, chính là miền sở tại nguyên quán mà đối tượng Thời Gian làm định xứ trong toàn miền.

Trong vũ trụ Ma Trận Phân Tán vô hạn đó. Ít nhất, chúng ta cũng đã có được giá trị xác định 3.600 mô hình không – thời gian Ma Trận phản ứng cơ bản trong giới hạn hệ thống của 10 đơn vị số cơ bản. Chúng ta cũng đã biết đó chính là mô hình của không – thời gian 10 chiều. Vốn đã được mặc định một cách tiềm ẩn trong 10 đơn vị số, một cách tự nhiên trong mô hình vũ trụ. Là “Cái Chước”, mà Tạo Hóa đã che giấu nhân loại chúng ta, kể từ ngày Người tạo dựng vũ trụ đến nay (phải bắt cho được cái chước đấy của Tạo Hóa các bạn nhé). Chúng ta nhận thấy nơi cuối chân trời sự kiện không gian chiều thứ tư này. Những phức tạp tính trầm trọng một cách cơ bản cho ngôn ngữ mô tả đơn thuần thô của nhân loại chúng ta, để diễn đạt khai thác rồi vậy. Có đi mưa mới biết lạnh. Thế nên ta mới chợt cảm thông phần nào đó cùng Einstein khi; 30 năm cuối đời, Einstein đã lao vào khai thác triết học một cách miệt mài. Với tất cả hy vọng dùng nó để mô tả, chia xẻ với cộng đồng chúng ta những thực tại ý niệm đang thấy, biết, trong tư duy lẻ loi, cô độc riêng ông. Tôi nhắc lại câu thét gào trong tuyệt vọng một cách vô vọng của Einstein nơi thời điểm quá khứ đã qua, làm sống lại minh chứng đó;

“Ngay cả một một học giả, đòi hỏi phải có năng khiếu và tính gan dạ. Khi phát biểu về sự thật cũng vấp phải khó khăn bởi những thành kiến triết học, bao gồm những gì đã học và tích lũy được từ khoa học”!

Các bạn, những thế hệ của chúng ta hôm nay thấy đấy; Vô vọng…!!!

Chúng ta đã manh nha biết được. Chiều Thời gian này tiềm ẩn, biến hóa, đồng nhất. Định và bất định trong tổng thể 9 chiều không gian toàn các miền vũ trụ Ma Trận cơ bản đó! Một đặc tính cơ bản của Kẻ Trộm Vũ Vụ, mang ký hiệu “T”, rất quái quyệt.

Tuy nhiên, với sở trường của người Phương Đông. Điều phức tạp này, các bạn có thể hình dung như “Phép Độn Giáp” trong tất cả 9 miền Thiên Can trong mô hình không gian của Cửu Cung vậy nhé! Điều này có nghĩa là ta quy chiếu một cách quán tính như sau; Chiều Thời Gian có giá trị như Can Giáp vậy. Và 9 chiều Không Gian còn lại, sẽ không khác, so với 9 Can trong Thập Thiên Can tiếp sau đó trong hệ thống. Như thế, mô hình thực tại cơ bản của vũ trụ tự nhiên tiềm ẩn đã hiện nguyên hình. Và các bạn và tôi, những kẻ đang ở phía bên ngoài các phòng thí nghiệm. Hoàn toàn đủ khả năng thâm nhập vào mô hình này mà tiến hành những cuộc thực nghiệm và cùng trãi nghiệm như sau:

Vật ta xét thấy, mô hình cơ bản nhất chính là Biểu đồ Cửu Cung của Hà Đồ, tương quan với mô hình của không – thời gian 3 chiều trong quan điểm của tư duy khoa học. Và mô hình của Vũ Trụ Cuối cơ bản với biểu đồ của không – thời gian cấp 9! Bởi sự phát triển của nhân loại chúng ta trong thời điểm đương đại là đang giới hạn trong phạm vi biên của mô hình không thời gian cấp 8x8 mà tôi đã chỉ rõ.

Và;

Lưu ý; Trong hình 1. Các bạn sẽ được hiểu và đọc rằng; Ý của mô hình này thì đó chính là không gian 3 chiều. Và chiều thời gian đơn thuần, đang tiềm ẩn trong toàn miền 9 cung đó, được biểu hiện bằng hệ thống của 9 đơn vị số cơ bản, đồng nhất toàn miền vũ trụ mà ta quen gọi là Hà Đồ. Trong hình 2. Là mô hình mô phỏng không – thời gian 10 chiều của mô hình vũ trụ cuối của nhân loại chúng ta. Với Ma Trận cấp 9x9. Trong khoảng Không gian 9 chiều cho sẵn này. Chiều Thời gian thể hiện bằng cách đồng nhất với hệ thống số đã phản ứng và phân tán tổng các miền trong mô hình của vũ trụ đó.

Những lưu ý trên là điều cốt tủy mà một quan sát viên nhất định phải nắm được. Để tiến hành tham gia quan sát trong suốt quá trình khảo sát thực nghiệm và du hành trong không gian chiều thứ tư. Vậy sau đây, tôi tiến hành khai thác đối tượng thời gian này. Chúng ta cùng xuất phát;

Theo như 3 công cụ khai thác thời gian mà các bạn đã được biết qua là;

1- Chiếc Đồng hồ với chu kỳ đo lường thời gian của 1 ngày (vòng 360⁰).

2- Lịch Pháp với chu kỳ kiểm soát thời gian trong 1 năm là 360 ngày.

3- Lịch Vạn Niên với chu kỳ quy định thời gian của một Vận là 360 năm.

Và Hằng Số Hấp Dẫn đã được kiện toàn từ Thuyết Tương Đối với 360=0. Đây cũng chính là Hằng Số Vũ Trụ của Kỷ Nguyên Mới (bao gồm “360=0” và “10⁻49”). Vậy tôi sẽ ứng dụng bản thể của Thời Gian với quy luật vận hành của nó tiềm ẩn trong mô hình của vũ trụ Ma Trận như sau:

Công cụ được tôi sử dụng, đưa vào khai thác thời gian. Chính là mô hình quy luật vận hành và phát triển của Thời Gian cao nhất, với Một Vận bằng 360 năm. Lịch Vạn Niên. Những trình bày diễn đạt sau đây, dựa trên nguyên lý đơn thuần và dễ nắm bắt nhất cho số đông trong cộng đồng chúng ta. Tôi trình bày trong phạm vi giới hạn của 360 giờ là tốt nhất cho tất cả các bạn đang tham gia quan sát với tính cộng đồng ngoài chuyên môn.

Vậy địa phương mà chúng ta chọn làm nơi đột phá khẩu chính là mô hình của Tam Kỳ Bát Tiết! Và bản đồ sơ lược về địa phương đó, được tôi giới thiệu với các bạn trước cuộc du hành, có nguyên mẫu như sau:

Tôi đơn cử điển hình cùng các bạn mẫu đồ hình như trên đây, vốn là nguyên mẫu của bảng Tam Kỳ Bát Tiết. Chúng ta đều đã biết một Tiết có 15 ngày. Vậy 1 ngày là 24 giờ. Ta có 24 giờ x 15 ngày = 360 giờ cả thảy. Điều này cũng có nghĩa là quy luật của 1 năm = 360 ngày hoặc 1 Vận = 360 năm cũng không khác. Thế nên tôi dùng bảng Tam Kỳ Bát Tiết với 15 ngày này cho đơn giản và các bạn sẽ dễ dàng hình dung, nắm bắt sự việc hơn. Vả lại. Trong Bát Tiết thì Tiết Đông Chí là khởi đầu, nên cũng rất dễ hiểu. Bằng như các Tiết kia là sự vận hành đã lên một quỹ đạo phức tạp hơn lên gấp nhiều lần rồi. Rất khó nắm bắt chung được. Không khéo là rối tung lên hết cả thôi. Quen dần, ta sẽ thâm nhập đến đấy sau các bạn nhé.

Ta thấy, quy luật vận hành trong thế giới Ma Trận với diễn giải của ngôn ngữ số đã phức tạp trầm trọng rồi. Ta dễ lạc trong thế giới đó như không. Thế nhưng ở đây, quy luật của Ma Trận lại biến hóa ra thành ngôn ngữ đơn thuần của chúng ta rồi. Sự việc lại càng khó có thể nắm bắt cho được. Tôi sẽ vận dụng tất cả sự đơn giản nhất có thể. Hy vọng qua đó, các bạn sẽ du hành tư duy trong thế giới thiên biến vạn hóa đó của Tạo Hóa một cách vững vàng và có thể quan sát sự việc được như sau:

Quan sát qua hai biểu đồ ở trên. Ta so sánh quy luật của Ma Trận cấp 9x9 đã được tôi bố trí, phân tán trên toàn miền của cả hai biểu đồ là như nhau. Và sau đây, tôi lại trình bày, mô tả bằng 1 video clip. Để các bạn tiện theo dõi quy luật đó được mô phỏng là cùng một nguyên lý vận hành tự nhiên tiềm ẩn trong cả hai mô hình đó nhé.


Video lập ma trận các quỹ đạo vận hành

(Video của tác giả đã bị ẩn không biết vì lý do gì đó, có thể kẻ xấu lợi dụng để học hỏi mà làm việc xấu, mình vẫn còn giữ nhưng cũng không phổ biến lên đây được vì có thể sai ý của tác giả, bạn nào có nhu cầu học hỏi thật sự thì liên hệ mình trên facebook mình gởi riêng video cho xem để tìm hiểu thêm nhé)

Như thế, Qua sự trình bày của clip vừa rồi. Chúng ta đã phát hiện ra quy luật của Ma Trận cấp 9x9, vận hành trong bảng Tam Kỳ Bát Tiết. Hay có thể diễn tả khác đi là bảng Tam Kỳ Bát Tiết, chính là quy luật của Ma Trận cấp 9x9. Và đó cũng chính là bản thể của Thời Gian, đã tiềm ẩn trong mô hình này. Vì đây là quy luật của thời gian vận hành trong Tiết Đông Chí với 360 giờ trọn một chu kỳ. Tôi trình bày tóm tắt 1 nguyên là 60 hoa giáp trong đó. Ta gọi là Ất Kỳ. Là chu kỳ của thời gian đã vận hành hết 1 nguyên lý (Thiên). Đây chính là cái họi là “dẫn 1 cực 3”. Vì vẫn còn hai chu kỳ của Trung và Hạ Nguyên nữa mới kết thúc được. Tôi chỉ giới thiệu đơn sơ qua để các bạn dễ nắm bắt quy luật này. Vì tổng thể quy luật đó thì được tính và bố trí theo quy tắc của Bát Môn Độn Pháp. Ta sẽ bàn sau.

Điều này, cũng giống như thời gian 360 năm của một Vận, cũng mô phỏng cùng một quy luật như thế không khác. Tóm lại; cuộc du hành đã đưa chúng ta đến tận miền sở tại mà Thời Gian làm nơi định xứ. Vậy, trong bài nối tiếp. Chúng ta tiếp tục phân tích và làm rõ vấn đề đối tượng Thời Gian này với nguyên quán tại nơi đâu trong toàn miền không gian cơ bản 9 chiều đó?

Bởi vì… Dường như đối tượng Thời gian này có vẻ hành vi là trú xứ trong bất định xứ địa phương toàn miền không gian vậy!. Thật phức tạp và khó khăn vô cùng cho sự truy lùng bằng tư duy có giới hạn nhất định của nhân loại chúng ta. Tuy nhiên bằng mọi giá. Nhân loại chúng ta hôm nay. Nhất định phải dò cho ra hành tung cũng như quản thúc cho bằng được “Kẻ Trộm Vũ Trụ” này.

Bởi Tương lai của cả nhân loại chúng ta đang bị kẻ trộm này che giấu suốt bao lâu nay, bao gồm cả các giềng mối của Đạo.


Bạn đọc tự do chia sẻ.

Phạm Hùng Sơn (Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư)

----------------

Trả lời câu hỏi bạn đọc:

Hỏi: Câu hỏi này con định đưa lên hỏi thầy từ mấy bài trước.. Thưa Thầy, trong “Mô hình Không thời gian của thế giới thuyết tương đối, với vũ trụ biên giới hạn trong cấp 9x9 ( 360.000km/s)” thì con thấy nón ánh sáng đã vượt qua biên của ma trận 9x9 một khoảng (Như đã được thầy giảng là có giá trị là 60.000km/s). Khi đó phần nón ánh sáng này sẽ được xác định như thế nào khi giá trị vượt qua biên ma trận…? và qua bài này thì theo cách tính tam kỳ bát tiết thì nếu như phần nón ánh sáng không nằm trong biên của ma trận thì các giá trị này được nhận biết như thế nào ạh. Con cảm ơn Thầy.

Trả lời: Là một câu hỏi hay! Với ngôn ngữ đang bị giới hạn trong phạm vi biên của vũ trụ cấp 8x8 hiện nay. Các nhà khoa học đã gọi những gì nằm ngoài tầm biết đến đó là “Lỗ Đen” của vũ trụ! Do không nắm bắt được thông tin gì phía bên ngoài!! Vậy nơi vùng biên của mô hình vũ trụ Ma Trận chính là vùng chân trời sự cố. Ngoài phạm vi đó là vùng biến cố địa phương. Nơi mà nền khoa học hiện nay chỉ có thể tiếp cận bằng sự suy diễn rất trừu tượng, không hơn không kém. Khi vượt qua biên giới hạn đó, phần giá trị này sẽ được ta thảo luận trong những bài sắp đến. Tuy nhiên để đáp ứng phần nào cho câu hỏi này của bạn. Tôi có thể gởi ý như sau:

Các giá trị này ta xác định dựa trên nền tảng của hằng số vũ trụ là 360=0.

Ví dụ: Hệ tam tài là 3. Từ 3 âm+3 dương là 6. Như 6 cõi theo quan điểm phương đông hoặc 60 hoa giáp vậy. Vậy ta xét thấy 1 nguyên là 60x3=180 là một Thế. Lại hai Thế là Một Vận 360 (6x6=360).

Và 6x6=36. Vậy 36x2=72. Là toàn bộ cách tính theo nguyên lý hệ thống số của mô hình vũ trụ Dịch Lý. Lại, ta thấy 36x4=144 Hào âm và 36x6=216 Hào dương, diễn số theo Quy Tàng Dịch lý.

Vậy vận tốc ánh sáng đủ là 360x3=1080 là toàn số của vũ trụ. Ta có thể thấy đó chính là toàn số của 13 Thiên Lục Pháp Cô Hư mà Phong Hậu đã diễn.

Do học thuyết này là hợp nhất giữa khoa học và tôn giáo. Trong đó Dịch Học là chiếc cầu nối. Xưa nay không ai hiểu nổi Dịch lý nên cứ rối loạn, lầm lạc ra mê tín. Khoa học thì không nắm tới nỗi. Tôi dẫn khoa học để mọi người biết Dịch Lý là không hề đơn giản. Sau đó mới quay trở về dụng Dịch một cách chính xác cho được. Không cứ ngu ngơ như từ ngàn xưa nay mãi nữa.

Qua đó, ta xác định lại hệ thống Kinh Lạc, Khí Tiết, Huyệt Mạch mới có thể nói đến Tham Thiền mà hành đạo cho nổi được. bằng không thì cứ mãi trong cõi u muội mà thôi. Không có chổ cho những thành phần kém cõi, tranh nhau cãi ngang được nữa.

Tóm Lại: Ta phải xác định rõ ràng rằng: Vận tốc ánh sáng hay nón ánh sáng mà ta đang bàn đến đó. Ta có thể xem xét và hình dung ở góc độ ánh sáng của tri thức đủ, so với ánh sáng tri thức tương đối của nhân loại chúng ta hiện nay. Vậy nếu muốn đạt đến ánh sáng của tri thức tuyệt đối đó chính là cái mà Phật gọi là Trí Huệ. Là cái Thức Thông thứ 6 (Lục Thông) PHẢI THIỀN. Và dĩ nhiên, lúc này thì Hằng Số thứ hai có đất dụng võ là 10⁻49 mới được bàn đến.

Chúng ta chỉ ý thức một điều đơn giản nhất thôi; Ma Trận cấp 3x3 là đồ hình Cửu Cung của Lạc Thư. Xưa nay, đã một cuộc 9000 năm trôi qua rồi. Chưa một ai hiểu cũng như có thể dụng được giá trị tiềm ẩn của nó là một sự thật không thể chối cãi cho được. Vậy chỉ cần phát triển lên Ma Trận cấp 4 thôi, đã là không thể rồi. Nói gì đến cấp 8x8 hay 9x9 hiện nay nữa. Đó là tôi chưa nói đến các cấp vô hạn trong mô hình tự nhiên của vũ trụ tiềm ẩn mà tôi gọi là Đạo nữa!!!

Cứu cánh duy nhất chính là Thiền. Qua đó mới có thể mở tư duy ra được (con mắt thứ 3, Huệ Nhãn). Thế nhưng đâu mới là Vạn Pháp trong Một Pháp. Mọi phương pháp Thiền hiện nay là bất khả. Chí ít cũng đã 2.500 năm qua rồi, tính từ khi Phật nhấp niết bàn. Số kiếp loài người cứ mãi luân hồi là không thể thống kê cho được. Thế nhân không biết lấy đó làm kinh nghiệm mà tỉnh ngộ ra sao?! Cứ mãi chấp mê đến muôn kiếp nào nữa đây? Thế nên quy luật của tự nhiên phải đào thải thôi vậy. Sự việc trên trang Ký Sự này là các bạn và tôi đang cùng bàn bạc và giải quyết vấn đề này đấy.

Hãy tỉnh thức!

Chỗ vô ngôn mà Phật nói đó. Chỉ mới là A,B,C đối với Phật Pháp mà thôi. Tất nhiên, chỉ khi nào ta biết và thuộc lòng từ A đến Z, thì sau đó mới có thể bắt đầu học đánh vần cho được. Đọc thông Thiên Thư, viết thạo Kinh điển (được giáng cơ bút) rồi. Lại từ biết cho đến hiểu, phải trải qua một quá trình mà ta khó có thể san bằng trong một sáng một chiều cho được.

Nhất định phải Tham Thiền thôi. Bởi Thiền mới chính là lối rẽ đầu tiên trên con đường Đạo mà nhân loại đang phải cần đặt dấu chân vào.

Hỏi: Thưa Thầy, con tự hỏi là các vị A La Hán thời Đức Phật chắc phải biết và đã đi đúng ma trận đắc quả, nhưng sao không có kinh điển để lại nào dạy tới chỗ này ạ, hay có mà mình không biết ?!?

Trả lời: Thật khó! Bởi vì trong mỗi chúng ta hiện nay. Quan điểm đã thành định kiến, giống như trang giấy đã chi chít chữ, lẫn lộn đúng sai trong đó hết cả rồi. Thật khó để tránh vướng, vấp, dẫn đến sa ngã trước những cái chấp đó.

Bạn cứ nhìn vào các mô hình của các Ma Trận mà hình dung ra nhé. Vậy Đạo Phật tương quan như Ma Trận cấp 8x8 vậy. Trong này lại có 360 Ma Trận cơ bản khác nữa. Vì Ma Trận vốn là để mô tả mô hình thực tại của vũ trụ tự nhiên tiềm ẩn trong đó bằng toán học.

Các La Hán vốn là để ám chỉ đến một ẩn dụ của Đạo theo trật tự của các thứ - cấp độ đó. Họ đắc A La Hán chứ không đắc quả Phật. Và các vị này không nghe ai nữa, bởi họ đã chấp vững chắc vào sự thấy biết của mỗi cá nhận họ mất đi rồi. Vô sanh được hiểu theo nghĩa này chứ không phải là đã thoát luân hồi (kiếp tái sanh). Họ không sanh ra tư tưởng hay ý nghĩ nào khác nữa. Không ai lay động được là A La Hán.

Ta có thể xét thấy điều đó phản ảnh qua ngôn ngữ số của Ma Trận như

(Bạn xem tiếp theo câu trả lời phía trên với bạn Tuấn Nguyễn nhé):

… 6x3=18 vị A La Hán. Vậy 6x6=36 có giá trị như 18x2=36. Vị chi trong tổng mô hình Ma Trận thì ta có; 36x3=108 vị A La Hán. Vậy trong thế giới của Ma trận cấp 8x8 mô tả đến Nhà phật đó. Ta có 360x3=1080 vị A La Hán cả thảy. Đây là toàn số của tổng các quỹ đạo trong Mô Hình của thế giới này.

Vậy từ đây suy ra; Các cấp độ của một bộ số cơ bản đó. Chỉ là những cấu phần trong thế giới Ma Trận mà thôi. Điều này cũng có giá trị giống như các A La Hán chỉ là những giá trị vị trí hiện tại của một không – thời gian cộng giao, trong địa phương của Nhà Phật mà thôi.

Ta nghe gọi họ là Hữu Dư Niết Bàn! Hoặc sau khi qua đời là Vô Dư Niết Bàn!! Không sanh nữa!!!

Cái mông lý đang còn tiềm ẩn ý này, phải được hiểu chân lý đó rốt ráo như sau:

Trong đương thời tại thế của Phật Thích Ca. Không hề có khái niệm hữu dư hay vô dư như Kinh Điển đã chép như thế, đối với các vị A La Hán gì hết cả! Chỉ mãi đến 300 năm sau khi phật tại thế. Trong lần kết tập Kinh Điển lần thứ hai xảy ra. Nội bộ phật giáo mới nảy sinh và chia rẽ ra thành hai phái là Đại Thặng và Tiểu Thặng. “Thặng”, đồng nghĩa là “Dư”! Lại 200 năm sau công nguyên sinh ra Đại Thừa và Tiểu Thừa. Vậy đến giai đoạn này thì từ “Dư” lại biến ra là “Thừa”!!

Phàm, các A La Hán vốn lại là Hữu Dư. Chết đi thì thành Vô Dư. Không sanh nữa, “có nghĩa là” đã không còn vướng trong cái gọi là Thặng nữa rồi. Làm gì có chổ cho Dư với Thừa bàn đến được nữa.

Vậy Thặng, sinh ra Dư. Rồi từ Dư lại sinh ra Thừa. A La hán đã chấp vào cái Dư từ Kinh Điển rồi. Phật trước đó làm gì có Kinh Điển đâu mà có cái gọi là Hữu Dư.

Vậy một khi các A La Hán vào Vô Dư Niết Bàn là vô sanh. Có nghĩa là đã thoát khỏi Kinh Điển rồi. Không sinh ra Kinh sách Dư, Thừa về sau nữa rồi. Lấy đâu để mà thấy và đọc cho được. Bằng như có. Ắt đấy không phải là chân lý của Phật Pháp cho được.

Nhớ; Thả lỏng đầu óc. Từ từ thôi, bạn Lê Hoàng Thi nhé… Ta chỉ cần biết “Đủ” về Phật thôi. Những gì là Thặng, Dư, Thừa là phải xem lại. Hễ đa mang, ắt phải đèo bòng thôi. Nặng quá, lấy gì nhẹ thân để bước lên đò mà sang sông, đến bến Thiền cho được.

Kìa! Lại còn vô số lỉnh kỉnh trong tư tưởng hành giả với nào là Đại Thặng, Tiểu Thặng. Hữu Dư, Vô Dư. Đại Thừa, Tiểu Thừa trên mịt mù con đường thiên lý để tầm Đạo nữa!!!

Hỏi: Nếu nói Thời Gian là "Kẻ Trộm Vũ Trụ", trong tất cả các con vật trong 12 Hoa Giáp chỉ thấy có Con Chó mới có khả năng quản thúc, đánh hơi nhận biết, cũng như đi truy lùng dấu vết của Kẻ Trộm xảo quyệt mà thôi. Thấy trong văn hoá của người Ai Cập Cổ, họ có thờ Thần Anubis mình người đầu chó rừng, vị thần chuyên trông coi vào việc ướp xác với bảo vệ canh giữ lăng mộ người chết khi qua thế giới bên kia.

Muốn truy lùng tung tích của kẻ trộm thì ta phải dùng đến "Khắc Tinh của Kẻ Trộm" là Con Chó? Vậy khắc tinh của thời gian là Linh Cẩu? Muốn tìm được sào huyệt của hắn thì tìm vào Giờ Tuất có phải vậy không Thầy?

Trả lời: Quả là bạn khá lắm! Nói vui; Cái tính của “Ki Ki” là “Nghĩa”. Thế nên rất trung thành. Mỗi khi ta thở dài, tắc lưỡi (chậc chậc), là Ki Ki chạy đến chia xẻ ngay! Nhưng như bạn nói là kẻ trôm này rất “xảo quyệt”! E rằng ki ki chỉ canh gác kẻ trộm đơn giản chứ khó bắt cho được kẻ trộm xảo quyệt!! Phải, bởi tính linh (Linh Cẩu) nên chó có thể phát giác cũng như biết được hành vi của kẻ trộm. Nhưng để bắt được, lại còn là cả một vấn đề đầy phức tạp khác nữa!!! E rằng “bứt dây động rừng”. Bởi ta bàn rất nhiều lắm rồi, e người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Cứ mãi luẩn quẩn, chưa thoát khỏi dứt nghi. Thiên hạ đã vận dụng mà đi khá xa lắm rồi. Mai này, khi đương đầu cũng nhiều mệt mỏi lắm.

Tôi không ngại. Thế nhưng các bạn (nói chung) nhất định phải đủ ý thức mà cố gắng nắm bắt. Ai chấp mãi sự nghi hoặc là xuất phát từ tư duy kém cỏi mà ra (phải xét đủ lục cõi). Do không đủ suy xét thực - hư, chân - giả lẫn lộn trong đó. Ta không nhìn thẳng vào tòa án lương tâm trong hôm nay. Ắt tòa án lương tâm cũng nhất định tìm đến ta vào ngày mai.

Bạn Phạm Thanh Truyền cố gắng lên tí nữa nhé… Thực tại đang ở quanh bạn rồi đấy. “gần thì ngay tại trước mắt, xa lại tít tận chân mây”!!!

Gợi ý: Thời gian chỉ mới xét trong giờ Tuất mà thôi. Bạn phải xét trong tổng các quỹ đạo mới được. Là mọi góc độ quan sát bao gồm cả Tứ Trụ…, Năm, Tháng, Ngày, Giờ nữa kìa.

Đó là nguyên tắc của nền khoa học với Thuyết Lượng Tử kia mà! Bạn lại bỏ rơi mất nền tảng của nguyên lý mà ta đã từng thảo luận này trên dọc đường tìm đạo lý rồi!!! Nhớ đấy. Phải dùng khoa học mới có thể làm sáng tỏ đạo giáo cho được.

Nên nhớ thêm: Có những hạt giống rơi nhằm bụi gai, nên vừa nảy mầm đã bị lụi mầm. Có những hạt rơi nhằm trên dọc đường, nên chim trời tha đi mất…

Kẻ được gọi thì nhiều, song người được chọn là rất ít. Ấy là bởi tự mỗi cá nhân mà khiến ra như thế thôi. Hóa Công, vốn là công bình.

Hỏi: Thưa Thầy. qua ý nghĩ chia sẻ của các bạn, con cũng có một suy nghĩ về thế cục...thứ nhất là về giờ Tuất đó là thời gian người xưa dụng nó để tìm về THẤT TINH...thứ hai là về xét thế cục con thấy khi lấy hai dòng sông, bắt đầu từ bờ nam sông Dương Tử với sông Cửu Long, tự nhiên trong đầu còn hình thành hai chữ TRƯỜNG CỬU? Trên trang Ký sự chưa có một câu hỏi liên quan đến bói Dịch, nhưng con xin một quẻ về ý từ của 2 câu trên! Con xin cảm ơn thầy.

Trả lời: Thú thật (tôi cũng đã từng thổ lộ rồi), Từ ngày nắm được Thái Ất Thần Kinh và phát hiện ra quy luật của Dịch. Tôi ngại phải dụng đến bói quẻ lắm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng mang dụng cho riêng mình thôi. Vạn bất đắc dĩ, mới phải dụng cho bạn bè. Xưa nay tôi cũng chỉ dụng duy nhất là cách gieo đồng tiền. Mọi cách khác, tuy có biết qua nhưng không dụng. Bởi nó đã lạc khá xa và rối lên hết cả rồi. Bằng như nếu phải dụng vì đại cuộc. Tôi chỉ chọn cách Bói Quỷ mà thôi.

E bạn không khỏi thất vọng. Tôi chỉ bàn cho vui thôi. Thường thì người ta hay gọi chung là Chiêm Bốc! Tôi đã ngại Bốc rồi, vậy ta chỉ bàn về Chiêm thôi nhé.

Vậy, nếu như Chiêm Tượng. Thì câu đề nghị của bạn là thiếu chỉnh cái lý của Dịch rồi, bởi có đến hai dòng sông! Vì cứ phải là một núi và một sông mới chỉnh đúng cái lý của âm dương, bao gồm cả Quy Tàng và Liên Sơn. Tuy câu liên tưởng đó cũng hay lắm. Thế nhưng dòng sông Trường Giang thì phải sánh với dãy núi Trường Sơn mới chỉnh thành một bộ của nó được. Vậy, nếu ta ghép hai chữ Giang Sơn lại với nhau theo ý của người Việt. Chiêm xem cái tượng tiềm ẩn vạn ý trong đó là đủ đắc ý lắm lắm! Về Quẻ thì Núi với Sông cũng có được hai quẻ Mông và Kiển ứng lên rồi. Đây cũng chính là một trong những cách Dụng Hào 7 mà ta nghe gọi là phép Dụng Cửu và Dụng Lục đấy.

Vậy bạn đã có 2 Quẻ liên tiếp là Sơn Thủy Mông và Thủy Sơn Kiển. Các bạn tán… thử, để giải trí xem sao nhé…

Hỏi: Xét một sự việc sự vật, tìm đủ 2 mặt âm dương, từ đó suy ra tượng quẻ, từ quẻ suy ra lý phải chăng là bói quỷ ? Thưa thầy.

Trả lời: Gớm!

Bạn Lam Hồng “khéo” dùng lời để moi “Bói Quỷ” ra thật đấy!!! Quả, cũng không hổ danh Lam Hồng (sông Lam núi Hồng). Thế nhưng những suy luận đó của bạn chỉ là cách Chiêm chứ không phải Bốc. Phàm, hễ đã là giống nòi của Xích Quỷ hay Quỷ Phương, thì phải sở hữu Bói Quỷ rồi vậy.

Tôi gợi ý, bạn liên tưởng tiếp nhé:

Liên Sơn Dịch. Lý thuộc vùng Đông Di, là khu vực Cấn Quỷ! Lại vốn là của Thần Chiến Tranh Xi Vưu cai quản. Thế cho nên Bói Quỷ chỉ xuất hiện trong Sấm Thư hoặc sách Quân Sấm mà thôi. Trong Binh Pháp của Trần Hưng Đạo, có trích dẫn vài Chương của sách Quân Sấm đấy. Các bạn hãy truy lùng…, xem sao?

Hỏi: Sau khi suy nghĩ về cặp Thần - Hồn, rồi vô số thứ trong Tiểu Vũ Trụ, con đi suy ra ngoài Đại Vũ Trụ...

Nhớ có đọc ở đâu đó nói rằng trên một thánh đường ở Hy Lạp cổ đại có ghi "Ngươi phải biết chính ngươi thì ngươi mới biết được Thượng Đế và các Vị Thần". Không biết những gì con suy đến có phải thực tại đúng là như thế hay không...???

Trong Tiểu Vũ Trụ ta có Thần - Hồn, Thần thì tương ứng như Con Chuột chạy qua ở 3 cái Hang. Hồn thì tương ứng là Con Khỉ nhảy nhót trên 3 nơi này. Suy ra ngoài Đại Vũ Trụ thì cái Thần của Đại Vũ Trụ chính là Con Vua Chuột, đi ra đi vào ở 3 Cõi (Địa Ngục - Trần Thế - Thiên Đàng), 3 Cõi dành cho Loài Quỷ - Loài Người - Cõi Thần ngụ này là 3 cái Hồn của Đại Vũ Trụ.

7 vía trên người Nam chính là 7 chiều không gian, 9 vía trên người Nữ tương ứng là 9 chiều không gian. Vậy cái Vía hay cái Phách của Đại Vũ Trụ chính là các chiều không gian mà thôi. Còn cái Ý trong Tiểu Vũ Trụ nó cũng là chiều thời gian tiềm ẩn ở người Nam hay trong người Nữ. Cái con Ngựa Tiêu Sương hay con Pegasus trong Thần Thoại Hy Lạp chính là chiều thời gian (chiều thứ 10) tiềm ẩn trong 9 chiều không gian ngoài Đại Vũ Trụ, ta có thể gọi đó là Thiên Ý. Một khi ta hiểu được chính xác bộ máy trong Tiểu Vũ Trụ vận hành và hoạt động như thế nào, ta có thể suy ra mà hiểu được ngoài Đại Vũ Trụ cũng sẽ được vận hành như thế, đó còn được gọi là Thiên Cơ. Cái xác thân và tinh thần trong Tiểu Vũ Trụ, tương ứng ra bên ngoài là cõi Vật Chất (phần Dương là không gian vũ trụ với các hành tinh, các thiên hà, ngân hà bao la vô tận), cõi Tinh Thần (Âm) của Đại Vũ Trụ là chiều thứ 4 trở đi...

Con Khỉ với Con Chuột trong Tiểu Vũ Trụ đang chiếm con Ngựa (Ý), và giam cầm con Rồng (Kundalini). Một khi ta đi giải phóng cho con Rồng Lửa thì khai mở được con mắt thứ 3 ra để nhìn vào thực tại mà thấy được cái Kho Tàng, cũng như ta đi dành quyền kiểm soát lại con Ngựa.

Cái Thần của Đại Vũ Trụ là một Con Vua Chuột (Vua của các vị vua, Đế của các vị đế), trên thực tế là Ánh Sáng hay Tư Duy của Đại Vũ Trụ. Ta hay nói một người nào đó có những Ý Nghĩ xuất thần, là ám chỉ đến tư duy sắc bén như một thứ Ánh Sáng phóng nhanh vụt qua, nảy ra cái Ý chạy xẹt như một dòng điện cao thế...

Chúa Quỷ đại diện và thống lĩnh cho Loài Quỷ, Đức Phật đại diện cho Loài Người, còn Chúa Giêsu làm đại diện cho các Vị Thần, mỗi người cũng chỉ nắm giữ 1 phần Ánh Sáng của Đức Thượng Đế mà thôi. Vậy suy ra cái Thần (Ánh Sáng, Tư Duy) trong mỗi một cá nhân chẳng là gì nếu so với thứ Ánh Sáng của Đấng Sáng Tạo... Cái ước mơ mà cả Loài Quỷ lẫn Loài Người hằng mong muốn bấy lâu nay, chỉ cần 1 lần trộm nhìn qua thứ Ánh Sáng đó là ta sẽ biết hết tất cả, ta cũng sẽ được giải đáp hết mọi thắc mắc...đó được gọi là Đắc Đạo.

Khi nghĩ về sự sinh sôi nẩy nở của Loài Chuột, chúng nhanh khủng khiếp, nếu như không có các loài khác xơi thì không thể biết được là loài chuột sẽ phát triển đến mức độ nào. Đây có thể suy ra sự sinh sôi, sự lớn lên của Đại Vũ Trụ mà ngày nay giới khoa học không sao hiểu được, cứ gọi vũ trụ giản nở sau vụ Big Bang... Những người cầm tinh con chuột thì thường là rất tinh khôn, lí lắc, cũng rất đẹp... Chúa của loài quỷ chỉ nhìn một lần và ao ước nhìn lần thứ 2 nhưng không bao giờ có được, là ám chỉ đến cái nét đẹp của thứ Ánh Sáng khi được diện kiến Vua Chuột!? Quả thật!...khi suy đến Vua Chuột của Đại Vũ Trụ là chỉ biết ngồi...nếu đúng là như thế thì mọi sự tưởng tượng của thế gian xưa nay về Thượng Đế là một ông già lụ khụ, mặt mày bặm trợn, tay lăm lăm cầm thanh trượng, v.v... thì hỡi ơi...!!!

Con chưa thể mường tượng được đến giai đoạn mà Ngài biểu lộ, cư ngụ vào Hồn Cõi Trần thì sẽ thế nào? Và một khi Ngài giải phóng cho con Rồng của Ngài cũng đang bị giam cầm thì sẽ ra sao? Ôi thôi...nghĩ đến một khi con Rồng xuất hiện thật trên thế gian bằng xương bằng thịt, phun lửa khắp nơi thì...không thể tưởng tượng nỗi...!!!

Trả lời:  Quan điểm Đông – Tây là đối lập nhau. Thế nên ta phải dùng phép đối xứng gương (điên đảo) khi so sánh giữa hai quan điểm này. Ví như Con Rồng thì; Rồng phương Tây là phun lữa, tạo nắng thiêu đốt, tàn hại sinh linh, làm ác, rắc họa v.v… Rồng phương Đông thì lại phun nước, hóa mưa tưới nhuận, Giúp đỡ bá tánh, làm hiền, gieo phúc v.v… Nói mãi rồi, ta phải dung hòa giữa hai quan điểm đó (đắc trung). Bạn suy luận có đúng, có sai, còn đang lẫn lộn trong đó. Nếu giá trị thấp thì phúc họa thấp, giá trị cao thì phúc họa cao! Bạn đang ở ranh giới ấy, phải đi đúng mới được. Tư duy của bạn đang hư – hư, thực - thực mà bạn chưa nhận ra chân giá trị thực tại. Cố gắng lên…, tí nữa nhé.

Phải dè chừng tư duy suy luận vào ngõ cụt. Sự hiểu biết là vô hạn. Phản chính kiến, biến tư duy là “tẩu hỏa nhập ma tư duy” thôi. Là thành kiến sẽ sai lạc đấy, do lạc quan điểm suy luận dẫn đến. Tư duy dù có xuất thần thì cũng đang ở dạng có tinh, có thô. Ta phải mài dũa mới tinh nhuệ lên được.

Quả! Con Chuột có xảo quyệt thật!!!

Cụ Đồ Chiểu ngày xưa tìm Đạo có suy đến đây! Ta dò theo dấu chân của Nguyễn Đình Chiểu xem…; Kìa, có bài thơ “Thảo Thử Hịch”!!!

Tôi trích một câu để các bạn thưởng lãm nhé; “Giận là giận kẻ ăn cắp đồ bàn Phật”!!! Và Đồ Chiểu đã cử con “Rắn Rồng” (Long Mã) đi tiên phong đấy!!!

Rất, rất.., đầy thú vị!

Trong kho tàng văn hóa dân tộc Việt còn có di chỉ…: “Con Mèo mày trèo cây cau. Hỏi thăm Chú Chuột đi đâu vắng nhà “?!”.

Lại…, càng thú vị hơn…!!

Rồi giữa đêm trường tăm tối, tĩnh mịch… khi tất cả ngủ say…

“Nửa đêm…, giờ Tý, canh ba…”!!!

Là lúc 00h00… Ta gọi chung là “Không Giờ”!!!

Phật………; Mất Kinh!

Chúa……..; Thất Kinh!!

Thần Tiên..; Lạc Kinh!!!

Nền Khoa Học hoàn toàn lạc hướng “Kinh – Vĩ” (Kinh – Lạc) tuyến, để xác định vị trí gốc của không – thời gian trong mô hình thực tại tự nhiên của vũ trụ. Tất cả tương lai của nhân loại chúng ta, đang bị cuốn rơi vào hố sâu của Lỗ Đen vũ trụ…

Stephen HawKing, ông hoàng của nền khoa học vật lý. Cũng lại vừa bỏ rơi rớt ước mơ của nhân loại ở lại trên dọc dài dặm đường chân lý cùng với thế hệ chúng ta hôm nay rồi…

Biết nói sao hơn. Bởi các thế hệ bác học đi trước. Cũng từng đã từng bỏ rơi rớt như thế ở cuối cánh cổng của giai đoạn cũ trước năm 2000!

Hỏi: Nếu đúng là 360 ngày 12 tháng thế thì tại sao lại là 14 vũ trụ đồng tâm ở Trống Đồng mà ko phải là 12. Vậy Trống Đồng Sai phải ko a. Mong a giải thích còn cái gọi là không hay Vô Cực theo tôi hiểu nó là sự cân bằng của - và + như H2O chẳng hạn( 2H+ và 1 Oxi có hóa trị -2)Và cái tâm của 12 Vũ Trụ đồng tâm này chính là đỉnh Tu Di mà Phật hay nói đến.

Mong nhận được sự hồi đáp của anh.

Trả lời: Về Trống Đồng nói chung. Tôi chưa có điều kiện xem xét cụ thể toàn bộ các mẫu Trống nên chưa có được câu trả lời chính xác cùng bạn được. Vì ngày trước, cứ mỗi Tộc hùng mạnh cũng đều đúc riêng cho tộc mình một chiếc Trống. Thế nên chúng ta chưa xem xét dựa trên tiêu chí đó để có thể giải mã được tư tưởng cũng như ý nghĩa mà tộc đó muốn thể hiện trên Trống. Một nét đặc trưng văn hóa riêng của Bách Việt.

Gợi ý:

12x3=36. 36x4=144. Và hệ dương thì 7x2=14. Hoặc 72x2=144.

Bạn thấy, giá trị của Dịch Lý vẫn thể hiện ở đây.

Đỉnh Tu Di, Nghĩa đen là Đỉnh của dãy Hymalaya, Nghĩa bóng là Đỉnh của Tư Duy Trí Tuệ.

Tất nhiên, nó lệ thuộc vào tư duy của mỗi cá nhân cao hay thấp, nông hoặc sâu mà biến hóa ra muôn hình vạn trạng trong tư tưởng thế nhân. Thế nên mặc nhiên cho thế nhân kiến chấp vào sự tri kiến riêng lẻ đó thôi.

Hỏi: Tôi ko quan tâm lắm việc Kinh Dịch là của VN nó sẽ về hay ko mà điều Tôi quan tâm là a có thể tính được chính xác đơn vị Sát Na hay ko và từ đó tính được chính xác tốc độ mở rộng của các Vũ Trụ theo đơn vị Sát Na.

Cám ơn a rất nhiều bởi vì chính trang này của a đã mở ra một chân trời mới tuyệt đẹp cho tôi.

A đúng là Chân Sư

Trả lời: Khi ta nắm bắt và hiểu thấu được đối tượng Thời Gian thì tất nhiên là nắm được thời điểm của cái gọi là Sát Na rồi còn gì nữa. Thế nhưng khi mang ứng dụng đồng bộ cho các vũ trụ khác là rất khó. Vì “Bản Chất” của mỗi vũ trụ đó, tôi hoàn toàn thanh lọc trong sạch tuyệt đối. Thế nhưng phần “Bản Thể” của mỗi vũ trụ đó lại thuộc ý niệm đã cắm sâu cội rễ trong tư tưởng của họ. Tôi hoàn toàn bó tay. Vì chỉ có chính họ mới có thể rũ bỏ những tạp tri kiến đã thành định kiến đó trong tư tưởng cho được.

Hỏi: Đuổi hình bắt bóng là số 7. Thực tại là số 2. Trời - Đất. Nhân - Địa. Hoàng Kinh - Vũ Trụ. Không Gian - Thời Gian... NAM - Nữ.

Trả lời: Số 2 chỉ mới nói lên tính âm dương đối lập thôi. Xét chưa đủ đến số 3 để nói lên hệ thống Tam Tài làm nền tảng như cái kiềng 3 chân nữa. Sao ta vội cho số 7 là đuổi hình bắt bóng cho được. Tư duy bạn thử suy diễn lại sâu thêm tí nữa xem sao nhé. Ta đang cùng tập cách phát huy nó đấy thôi.

Hỏi tiếp: Dạ. Vậy theo như suy luận về tam tài thì tam tài của con người là: "Nam - Nữ - Pêđê" em nghĩ thế có đúng không ạ? Và vấn đề của quả đất chỉ đc giải quyết khi nhóm Pêđê ra tay?

Trả lời: Không như thế. Điều này xưa nay mọi người từng đã suy diễn sai lầm nhiều lắm rồi bạn ạ. Tôi có thể nêu điển hình ở tầm cao của tư tưởng như khái niệm “Tu Di” (Lai Cái) mà học thuật Thái Ất Thần Kinh có nhắc đến. Hoặc như Kim Dung qua tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ.

Ở đây bạn phải hiểu là sự “đồng nhất” chứ không phải “nhiễm sắc thể”.

Nhân đây, tôi cũng nhắc trước một điều mà chưa từng xuất hiện cho dù chỉ là ý niệm trong tư duy của bất kỳ ai hôm nay:

Các bạn đang nhiễm sắc thể X và Y hôm nay đó. Chúng ta đã không đủ chia sẻ và cảm thông cùng họ thì cũng đừng nên đả động đến mà hãy nên tôn trọng họ. Họ đều không muốn thế, thế nhưng cái tính của sắc thể bên trong họ, khiến cho họ phải chấp nhận thích nghi với nó hơn, đối với hình thể bên ngoài. Chúng ta đã quen với hai chữ vị kỷ hơn là vị tha.

Tạo Hóa đã cố ý làm điều này. Và hôm nay chỉ có Thực Đạo mới đủ khả năng trả họ về với đúng bản thể của họ mà thôi. Mục đích là làm hiển danh của đạo đối với muôn loài hôm nay. Định Luật Điểm Tựa có mang trọng trách đó. Thế nên các Thầy, Bà nào nói chung hãy ý thức thực tại bản thân mình lại mà chớ phát biểu linh tinh nữa. Vành móng ngựa của Tạo Hóa, nhất định bất kể ai cũng phải bước qua. Sau mới có thể đặt chân vào nước Thiên Đàng được.

Lại nhớ: “Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn. Địa ngục vô môn hữu khách tầm”.

Hỏi: kính thưa tiền bối, tiểu bối muốn hỏi rằng liệu khi ta lên máy bay đi ngược múi giờ (sang nơi khác) thì có được tính là đi ngược 1 khoảng thời gian ngắn không ạ? xin tiền bối chỉ giáo thêm ạ, kính đa tạ tiền bối!

Trả lời: Không như thế được. Là bạn chuyển động nghịch thôi. Trong quá trình chuyển động đó, thời gian vẫn đang đi tới kia mà. Vì thời gian là tuyến tính. Nên cho dù bạn chuyển động nghịch hay thuận thì thời gian vẫn cứ đang trôi đi…

KÝ SỰ PHẠM HÙNG SƠN
- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét