📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Một bài thơ kỳ lạ! (Sự huyền diệu của Tiếng Việt)


Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ độc đáo của bài thơ này, để thấy một phần nào đó sự huyền diệu của Tiếng Việt:

1. Bài thơ gốc:

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời 

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi 

Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc 

Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ sông lặng sóng 

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người 

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng 

Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười. 

2. Đọc ngược bài gốc từ dưới lên:

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha 

Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược 

Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá

Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

Vơi đầy chén rượu thơ vui thú 

Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

3. Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc (sẽ thành một bài ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

Cảnh xuân ánh sáng ngời 

Thơ rượu chén đầy vơi 

Giậu trúc cành xanh biếc 

Hương xuân sắc thắm tươi

Khách chờ sông lặng sóng 

Thuyền đợi bến đông người 

Tiếng hát đàn trầm bổng 

Bóng ai mắt mỉm cười.

4. Bỏ 2 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta sẽ được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

Mắt ai bóng thướt tha 

Đàn hát tiếng ngân xa

Bến đợi thuyền xuôi ngược 

Sông chờ khách lại qua

Sắc xuân hương quyện lá 

Cành trúc giậu cài hoa

Chén rượu thơ vui thú

Ánh xuân cảnh mến ta.

5. Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc:

Ta mến cảnh xuân 

Thú vui thơ rượu 

Hoa cài giậu trúc 

Lá quyện hương xuân 

Qua lại khách chờ 

Ngược xuôi thuyền đợi 

Xa ngân tiếng hát 

Tha thướt bóng ai.

6. Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta đọc ngược từ dưới lên:

Cười mỉm mắt ai 

Bổng trầm đàn hát 

Người đông bến đợi 

Sóng lặng sông chờ 

Tươi thắm sắc xuân 

Biếc xanh cành trúc 

Vơi đầy chén rượu 

Ngời sáng ánh xuân.

7. Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc:

Ánh sáng ngời 

Chén đầy vơi 

Cành xanh biếc 

Sắc thắm tươi 

Sông lặng sóng 

Bến đông người 

Đàn trầm bổng 

Mắt mỉm cười. 

8. Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ngược từ dưới lên:

Bóng thướt tha 

Tiếng ngân xa

Thuyền xuôi ngược 

Khách lại qua 

Hương quyện lá 

Giậu cài hoa 

Thơ vui thú 

Cảnh mến ta ./.

Bài thơ được chia sẻ từ nhà nghiên cứu Dân tộc học và Việt học Đinh Trọng Hiếu từ Paris đăng trên "Khuôn Mặt Văn Nghệ". 

Không biết tác giả là ai, nhưng khi đọc bài thơ này ta vô cùng khâm phục tác giả của bài thơ, cũng như càng cảm thấy sự huyền diệu của Tiếng Việt, chúng ta càng phải thêm yêu quý và phải giữ gìn vẻ đẹp của tiếng Việt. Vậy mà lâu nay có nhiều kẻ, bày ra đủ thứ trò cải tiến nhảm nhí và muốn phá hoại chữ nghĩa của bao thế hệ cha ông, Tổ Tiên để lại. Rất đáng trách!


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét