📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Đạo Khiếu Đàm - Lý Hàm Như chân nhân - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


ĐẠO KHIẾU ĐÀM

Lý Hàm Hư chân nhân sáng tác

Trần Anh Ninh hiệu đính

Dịch: Trương Vô Kỵ

Độc giả nên biết

1/ Tác giả sách này họ Lý, tên Tây Nguyệt, tự Hàm Hư, cũng tự Đoàn Dương. Là người Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, thành đạo vào năm Bính Thìn niên hiệu Hàm Phong.

2/ Tiên đạo nước ta1 , từng có Nam Bắc lưỡng phái. Nam phái bắt đầu từ Trương Tử Dương phái Thiên Thai ở Chiết Giang, Bắc phái bắt đầu từ Vương Trùng Dương ở Chung Nam tỉnh Thiểm Tây. Đến năm Gia Tĩnh nhà Minh, Lục Tiềm Hư sáng tác “Phương hồ ngoại sử”, đại xiển huyền phong2 , đời gọi là Đông phái, và Lý Hàm Hư tác giả sách này, được mọi người coi là Tây phái. Tây phái truyền đời có 9 chữ: Tây Đạo Thông, Đại Giang Đông, Hải Thiên Không.

3/ Trương Tử Dương học được Đan đạo từ một dị nhân ở Thành Đô, nhưng không thấy nhắc tới tên họ. Cùng thời có Vương Xung Hi, gặp Lưu Hải Thiềm được truyền Kim đan khẩu quyết. Xung Hi từng nói: “Đạo nhân đời nay không thể đạt đến bậc này, chỉ có Trương Bình Thúc là biết thôi”. Lục Ngạn Phù liền dựa vào câu nói mà đoán là Tử Dương cũng được Lưu Hải Thiềm truyền thụ.

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét