📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Chung Lữ truyền đạo tập - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍChung Lữ truyền đạo tập

Chính Dương Chân Nhân Chung Li Quyền Vân Phòng thuật

Thuần Dương Chân Nhân Lữ Nham Động Tân tập

Hoa Dương Chân Nhân Thi Kiên Ngô Hi Thánh truyền

Lữ tổ toàn thư tu chân truyền đạo tập tiểu tự

Xưa đời Nghiêu Thuấn có 16 chữ: Nhân tâm duy nguy, Đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung, thành tổ của việc truyền tâm. Sau này Khổng môn truyền thụ, cũng chỉ nhất quán nhất ngôn. Nếu truyền đạo chắc không cần đa thuyết. Nhưng Tử Cống nói: “Phu tử nói về Tính với Thiên Đạo, không thể truyền được”. Sách [Trung dung] thuật lại lời Trọng Ni, phần nhiều trong [Luận ngữ] không chép, ý là lúc đó thuyết về Tính và Thiên Đạo đã rõ, nên phần lớn là bí mật không truyền.

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét