📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Đạo Môn ngữ yếu - Hoàng Nguyên Cát - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Đạo môn ngữ yếu - Hoàng Nguyên Cát

Nói về những điều quan trọng trong Đạo môn

道门语要序 Tựa Đạo môn ngữ yếu 念不出总持门,心要在腔子里。自古三教圣人,诀惟此而已矣。修道清静无 为,随地随时皆是。不用习静观空,自然止其所止。从来道本天然,无有动静 终始。人欲无事于心,必先无心于事。善恶都莫思量,有甚人欲天理?如镜之 光无镜,来则应之而已。本来妙觉圆明,何事修己克己?犹目本自光明,难夹 些微芥子。天地原自至宽,何恶亦何所喜?虽云有作有为,成始成终靡底。勉 强亦归自然,妙入无为之理。道门语要刊成,聊序其事如此。

"Niệm bất xuất Tổng Trì Môn, Tâm yếu tại Xoang Tử Lý". Từ xưa, thánh nhân của tam giáo, chắc chắn chỉ như vậy mà thôi. Tu đạo thanh tĩnh vô vi, nơi nào lúc nào đều vậy. Không cần tập tĩnh quán không, tự nhiên dừng được ở nơi chí thiện. Từ trước tới nay, đạo vốn thiên nhiên, chẳng có động tĩnh chung thủy. Người muốn vô sự với tâm, tất đầu tiên phải vô tâm với sự việc, thiện ác đều không suy nghĩ đến, có người nào muốn thiên lý? Như ánh sáng của kính thì không có kính, đến thì ứng mà thôi. Bản lai diệu giác viên minh, việc gì phải tu kỷ khắc kỷ? Như mắt vốn tự quang minh, khó bé lại như hạt cải. Trời đất nguyên từ rất rộng rãi, ghét cái gì, thích cái gì? Tuy nói hữu tác hữu vi, bắt đầu kết thúc không ngừng. Miễn cưỡng cũng quay về tự nhiên, diệu nhập cái lý vô vi. Đạo môn ngữ yếu khắc bản in xong, tạm viết lời tựa về việc này như vậy.

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét