📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[Audio] Thượng Thanh Huỳnh Đình Nội Cảnh Kinh (Tìm hiểu thuật Tu Tiên của Trung Quốc)


Huỳnh Đình kinh là một kỳ thư của Lão giáo, có tự lâu đời. Danh mục Huỳnh Đình kinh đã được ghi trong Tấn thư nghệ văn chí [1] 晉 書 藝 文 志 và Tống sử nghệ văn chí [2] 宋 史 藝 文 志. Như vậy Huỳnh Đình kinh tối thiểu đã có từ hơn 1600 năm nay. Huỳnh Đình kinh có mục đích giúp ta trở thành thần tiên. Đọc chính kinh và các khẩu quyết trì tụng kinh này nơi đầu kinh ta thấy ngay điều đó. Chẳng hạn như:

- Muốn thọ lĩnh kinh này, phải trai giới trước 9, 7, hay 3 ngày. - Phải có phòng thất đặc biệt thanh tịnh để tụng kinh này. - Khi bước vào phòng để tụng kinh này, phải quán tưởng như có chư thần cùng theo vào. - Khi tụng kinh này, phải quán tưởng như trong lòng mình có đủ các cung trời, và các vị Thượng thần trên trời đều có đủ trong lòng mình. - Tụng kinh này 10.000 lần sẽ trở thành thần tiên. Nếu mỗi ngày tụng kinh này một lần phải mất 28 năm mới đủ một vạn lần. Nếu mỗi ngày tụng 10 lần, phải mất ngót 3 năm. Thu thần định trí, đem chư thần trong trời đất vào lòng mình, xác tín rằng: chư thần trong trời đất luôn đi đứng cùng mình, chẳng phải một lần mà ngàn vạn lần, chẳng phải một ngày một buổi mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Nếu được như vậy, chẳng phải là thần minh thì còn là gì?

- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét