📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Huyền Yếu Thiên - Trương Tam Phong - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


玄要篇 - 张三丰

Huyền yếu thiên – Trương Tam Phong

Việt dịch :Nguyễn Bảo Thi & Lê Vĩ Phượng

Tổ khí nguyên thủy trầm trầm mờ mờ. “Nguyên” dung chứa mà không có điềm báo, “Thủy” hỗn độn mà không có tên gọi. Một khi cõi hỗn độn bị phá ra, thái ất nhú mầm, lưỡng nghi hợp đức, nhật nguyệt tỏ mờ, càn khôn giao biến, đất trời hình thành. Chúng tuy là khác tên nhưng cùng đi ra từ một nơi, có chung một cội gốc. Trong ngoài hư thực, cương nhu đều quân bình với nhau. Âm dương hài hòa, biến hóa thành hình. Chân tinh, chân khí lờ mờ âm u. Khảm ly đảo lộn, xoay chuyển ngũ hành. Tu luyện thành công thì sinh ra thần, không thành thì gần kề cái chết. Đạo tiên giữ gìn nghiêm cẩn, đạo của quỷ thì nghiêng lệch, xấu xa. Con người nên cầu đạo trời, lánh xa cửa quỷ. Biết theo tiên cầu đạo trời thì đạo quả trường tồn.

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét