📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Hoàn Đan phục mệnh thiên - Tiết Đạo Quang - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ还丹复命篇

Hoàn Đan phục mệnh thiên

薛道光

Tiết Đạo Quang

Lời tựa 

Than ôi! Người ta có thân, mà tăm tối đã lâu vậy. Để danh lợi trộm mất tâm, để thị phi hại đến chí, ngày dần qua ngày, dìm thành keo kiệt, không biết hiếu đạo, mà tự bị cách xa. Nhưng chí đạo không xa, thường ở trước mắt. Nên tiên kinh nói: Đại Đạo bồng bềnh hề, có thể trái phải, tuy người có Đạo, muốn đi khai phát, làm ai tin đây. Ta thì nông cạn mà cuồng ngôn, không đủ để thủ tín với người. Lấy Đạo Kim Đỉnh Hoàn Phản trình bày cho thế nhân, thực không thích hợp, tại người có Đạo, nên tự biết vậy. Năm xưa tự thân học Đạo, chẳng qua là kẻ sĩ theo lí tính, như thượng thừa của thiền tông, một câu thì liền lên Phật địa. Nếu như tập lậu chưa hết, thì còn quanh quẩn trong sinh tử. Cho đến tọa thoát lập vong, đầu thai đoạt xác, chưa thấy một ngày mà đã đi. Thường nghĩ Khổng Tử cùng lí tận Tính cho đến Mệnh, nhà Phật thì bất sinh bất diệt, Lão Trang thì thăng đằng phi cử. Do đó biết ý của thánh nhân, không thể giản đơn mà lấy được.

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét