📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Hoàng Cực hạp tích chứng đạo tiên kinh - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Hoàng Cực hạp tích chứng đạo tiên kinh

Đông Hoa chính mạch Doãn chân nhân sáng tác

Kim Cái sơn nhân Mẫn Nhất Đắc đính chính

Chương 1

Thiêm du tiếp mệnh Doãn chân nhân nói: - Nguyên lúc người ta thụ khí sinh ra, ở trong bào thai, theo hô hấp của mẹ, thụ khí mà thành hình. Sợi này nối với mẹ; dần dần khai mở, ở bên trong trống rỗng như cái ống, Khí thông qua lại, phía trước thông với rốn, phía sau thông với Thận, trên thông với Giáp Tích, từ Minh Đường đến Sơn Căn mà sinh Song Khiếu, theo Song Khiếu xuống đến chuẩn đầu mà thành hai lỗ mũi, cho nên gọi là Tị Tổ. Lúc này, Khí của ta thông với Khí của mẹ, Khí của mẹ thông với Khí của trời đất, Khí của trời đất thông với Khí của Thái Hư, khiếu khiếu tương thông, không có cách trở. Đến khi đủ số, xé bào thai mà ra, cắt đứt dây rốn, kêu lên một tiếng, một điểm Nguyên Dương, rơi vào sau vành rốn, gọi là Thiên Tâm, là một điểm hư linh vậy. Từ đây, Hậu Thiên chiếm quyền, tuy có hô hấp qua lại, mà không thông được với Nguyên Thủy Tổ Khí. Đời người từ trẻ đến già, nhất định không có một hơi thở nào rót được vào bên trong; trần sinh trần diệt, vạn tử vạn sinh, đều vì không tìm được con đường xưa vậy!

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét