📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Đỗng Huyền Linh Bảo Định Quan Kinh - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


洞 玄 靈 寶 定 觀 經

Đỗng Huyền Linh Bảo Định Quan Kinh

夫欲修道,先能舍事。 

Phu dục tu đạo, tiên năng xá sự

Muốn tu đạo ấy, trước hay ngưng việc 

Người đã thấu hiểu trò đời mộng ảo, thế gian vô thường: sống nay chết mai, 8 khổ vây quanh, sanh già bệnh chết, thương phải chia lìa, ghét bị gặp gỡ, lòng muốn chẳng toại, thua thiệt buồn rầu, tai nạn ít đâu, bệnh già khó tránh. Thở ra không về, ô hô ai tai, thân ra đồng nội, tình thù đeo mang, theo nghiệp trôi lăn, 6 nẽo luân hồi, dễ đâu trở lại. Thân người khó được, nếu chẳng lo tu, tương lai mịt mù, làm sao ra khỏi. Duyên lành đời trước, đọc được sách kinh Phật Tiên giáo huấn, buông bớt việc trần. Lâu đài trên cát, dẫu lo đắp xây, thở xong hơi tàn, đâu mang theo được, mau lo thu gọn, xếp sắp vệc nhà, bớt dần ác duyên, gần gũi bạn lành, học hỏi sách kinh, biết nẽo quay về, tập theo giới luật, dành dụm thời gian, công phu thiền định.

Người chia xẻ: Xích Long

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét