📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Kháng Suy Lão Bổ Khuy Tổn Thượng Thừa Đại Pháp - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


抗衰老补亏损上乘大法 

天髄,抗衰老补亏损上乘大法(转贴) 

补天髄,抗衰老补亏损上乘大法

 Kháng suy lão bổ khuy tổn thượng thừa đại pháp

Thiên tủy kháng suy lão bổ khuy tổn thượng thừa đại pháp (chuyển thiếp)

Bổ thiên tủy, kháng suy lão bổ khuy tổn thượng thừa đại pháp

丹经上常说:“道自虚无生一气,便从一气分阴阳。”双修法修的就是阴与阳,如何 双修?此乃道家最上乘心法。 

Trên Đan kinh thường nói: “Đạo từ hư vô sinh nhất khí, rồi từ nhất khí phân Âm Dương” Cái chính của phép song tu là Âm với Dương, song tu như thế nào? Đó là tối thượng thừa tâm pháp của Đạo gia.

Người chia xẻ: Xích Long

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét