📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Hoàng Đạo trung mạch biện - Chính Dương Tử - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


【Hoàng Đạo trung mạch biện 】 

Chính Dương Tử 

Thư xã chú: Bài văn này là do Chính Dương Tử viết, kiến giải trác tuyệt, biện giải tinh tường, đặc biệt việc trình bày và phân tích đối với Hoàng Đạo, thực có cảm giác làm rõ những câu đố ẩn ngày xưa! Nên biết, Hoàng Đạo là một bí mật cốt lõi của tiên gia thiên cổ, Đan Kinh từ xưa, hiếm lộ ra một câu nửa chữ, người khác không thể đoán định được, dù toàn là đạo học tiền bối, chuyên gia quyền uy, nhưng nếu không được minh sư chỉ rõ cùng với tự mình chịu khó chứng nghiệm, dù có Đan Thư đọc thuộc lòng như cháo chảy, cũng không biết tác dụng thực sự của Hoàng Đạo! Bài biện luận này làm là: giải thích rõ vị trí, định danh và tác dụng của Hoàng Đạo; luận rõ thực tế tu luyện thì Hoàng Đạo, trung mạch có phương pháp bất đồng; biện luận rõ những ba bộ phận sai sót lớn trong “Trung Hoàng đốc tích biện” của Trần Kiện Dân. Thư xã nguyên định đăng ba kì, nhưng để tiện cho việc đọc của độc giả, vả lại không muốn cắt nát bài văn tuyệt vời này, tạo nên khuyết điểm, nên đăng luôn trong một kì, rất mong chú ý! Đồng thời, ở đây lại xin cảm tạ Chính Dương Tử đạo trưởng!

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét