📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Khâu Tổ mật truyền đại đan trực chỉ - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Khâu Tổ mật truyền đại đan trực chỉ 

I. Luận về tam bảo tam yếu 

Viêc tu luyện có tam bảo (ba thứ quý báu); tam yếu (ba điều trọng yếu). Tam bảo là tinh, khí và thần. Tinh chính là tiên thiên nhất điểm nguyên dương; Khí chính là tổ khí ban đầu khi con người chưa chào đời; Thần tức là tính, là thứ bẩm thụ từ trời. Đem tam bảo này luyên dược: luyện cho tinh hoá thành khí; luyện cho khí hoá thành thần; luyên cho thần hoá thành Đạo, đây là ý chỉ về tam bảo.

Người chia xẻ: Xích Long

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét