📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Thái Thượng Huỳnh Đình ngoại cảnh kinh - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Thái Thượng Huỳnh Đình ngoại cảnh kinh

Sách mật của hai nguyên quân Đan hà, Thanh hà. Núi Viên kiệu Động Tử hà Hàm hư chú giải. Chương thứ nhất Lão tử lúc nhàn rỗi làm thơ bảy chử, giải bày thân hình có chư thần. Trên có Huỳnh đình phía dưới là Quan nguyên, trước là U khuyết sau có mệnh môn. Hô hấp trong hư không nhập vào đan điền, ngọc trì thanh thuỷ quán linh căn ( ao ngọc nước trong rót vào linh căn), đều là chân đồng tử (trẻ thơ) nuôi dưỡng thai thấm nhuần. xét rõ mà tu học có thể sẽ trường tồn.

Người chia xẻ: Xích Long

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét