📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Hoạn Thơ Bắt Túy Kiều Vịnh Tích [PDF] (NXB Sài Gòn 1921) - Lê Hoàng Mưu


Các nhân vật khác trong Truyện Kiều như Kim Trọng, Thúy Vân, ... Thơ vịnh Kiều trên Nam Phong bắt đầu từ bài Vịnh Kiều do Nguyễn ... cụ là: Vịnh Kiều, Viếng Đạm Tiên gặp Kim Trọng, Mắc tay Hoạn Thư, và Kiều khuyên Từ Hải hàng. ... ĐếnNam Phong số 44, (tháng 2/1921) Vũ Tích Cống với 4 bài: Vịnh ...

Hoạn Thơ Bắt Túy Kiều Vịnh Tích

NXB Sài Gòn 1921

Lê Hoàng Mưu

32 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét